In Новини

Позиция на Студентските съвети, относно Законопроекта за държавния бюджет за 2012

Уважаеми колеги,
На 6 декември 2011 г. в голяма конферентна зала на УНСС се проведе среща-дискусия свързана с приемането на Законопроекта за държавния бюджет за 2012 година и реформите в сектор „висше образование”, на която присъстваха ръководствата на студентските съвети на СУ „Св. Климент Охридски”, УНСС, ТУ-София, МУ-Варна, ЮЗУ „Неофит Рилски”, УХТ, МГУ, Тракийски университет, УАСГ, НБУ, МУ-София, ВСУ „Черноризец Храбър”, КТП и ХТМУ.
Ръководствата на студентски съвети на водещи университети в страната, заявихме по-рано своята позиция относно поредните предложения за промени в Закона за висшето образование, обявяваме че формираме стачен комитет, който бива упълномощен да води разговори с отговорните институции и започва подготовката на план за бъдещи протестни действия. Студентите сме категорично не съгласни с пренебрегването на мнението ни по текущи въпроси, касаещи пряко студентската общност. Непровеждането на предварителни обсъждания и съгласуване на промените, и липсата на адекватен диалог будят у нас сериозни опасения, че образователното министерство няма потребност да комуникира със студентските организации.
Напрежението продължава да нараства, след като официално бе приет на първо четене Закон за държавния бюджет за 2012 г., където е записана промяна на ЗВО, предвиждаща увеличение на семестриалните такси на студентите от „една втора” на „две трети” от базовия норматив. Студентите имаме опасения, че ще бъдем неприятно изненадани точно в деня на студентския ни празник „8-ми декември”, когато е приемането на закона в Народното събрание.
Представители на ръководстава на студентите съвети на СУ „Св. Климент Охридски”, УНСС, ТУ-София, МУ-Варна, УХТ-Пловдив, МГУ, ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград и Тракийски университет – Стара Загора разписахме официално становище след срещата си.


Официалното становище на Студентските съвети можете да прочетете – ТУК!
Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt