In Новини, Събития

Уважаеми колеги,

От приложените по-долу линкове можете да разберете кои са кандидатите и каква е тяхната мотивация и платформа за работа в мандат 2015-2017 на Студентски съвет. Файловете са в PDF формат. Изборното събрание е насрочено за 16 ноември 2015 година от 17:30 в часа в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски, заседанието е отворено за всички желаещи да присъстват на него и да задават въпроси към кандидатите:

Кандидати за председател на Студентски съвет:

⇒ Васил Силяновски, Юридически факултет (автобиография, платформа);

⇒ Стефан Радов, Философски факултет (автобиография, платформа);

Зам. председатели на студентски съвет с ресорна комисия, както следва:
Кандидати за комисия по образование:

⇒ Христо Бакалов, Исторически факултет (автобиография, платформа);

Кандидати за комисия по връзки с администрацията:

⇒ Георги Гълъбов, Юридически факултет (автобиография, платформа);

Председатели на постоянна комисия, както следва:
Кандидати за комисия по връзки с обществеността:

⇒ Мина Кутева, Факултет по класически и нови филологии (автобиография, платформа);

Кандидати за комисия по връзки с обществеността:

⇒ Йордан Донков, Юридически факултет (автобиография, платформа);

⇒ Пламен Панайотов, Философски факултет (автобиография, платформа);

Ако някой от кандидатите желае да представи визията си чрез прецентация по време на събранието, същата следва да бъде донесета на флаш памет преди началото на събранието.

Публикуваме и протокол №3/15.11.2015 на Комисията за избор на ръководни органи на Студентски съвет: страница 1, страница 2страница 3страница 4страница 5.

С уважение,
комисия за избор на ръководните
органи на Студентски съвет

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt