In Новини
От Министерството на образованието, младежта и науката удължават срока за изпълнение на проект „Студентски стипендии и награди” по ОП „Развитие на човешките ресурси“ с два месеца!

„По оперативни причини със заповед на министъра на образованието, младежта и науката изпълнението на проект „Студентски стипендии и награди” е удължено с два месеца – до 3 ноември 2010 г. Това удължаване ще позволи проектните дейности да бъдат изпълнени в тяхната цялост, включително и последното изплащане на наградите за летен семестър на учебната 2009/2010 г.“


Екип на проект „Студентски стипендии и награди” на МОМН


Важно уточнение!

„Удължаването на срока на проект „Студентски стипендии и награди” с 2 месеца не означава, че оставащите награди за летен семестър на учебната 2009/2010 г. ще бъдат изплатени в последния възможен ден през м. ноември. В срока е необходимо да бъдат довършени и отчетени всички дейности с висшите училища – партньори на Проекта, финален отчет на Проекта, информационна кампания, финален одит и др.

Напомняме, че съгласно правилата на ОП РЧР средствата, необходими за изпълнение на дейностите по Проекта, се превеждат на МОМН на траншове, като веднага след изплащане на стипендии или награди отчитаме направените разходи и очакваме следващ транш. По тази причина изплащането на стипендиите и наградите не съвпада с рамките на семестъра в някои висши училища и това създава усещането, че изплащането се забавя, ако е след края на семестъра в съответното висше училище.“


Екип на проект „Студентски стипендии и награди” на МОМН


Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt