In Новини

Уважаеми, колеги,

Във връзка с изказването на Ректора на СУ проф. Анастас Герджиков, че „за разлика от други години, подготвяното увеличение на таксите в Софийския университет този път е одобрено и прието от Студентския съвет“, цитирано първоначално във в. „Стандарт“, а след това и в други медии, правим следните няколко разяснения:

1. Студентски съвет (СС) не е гласувал за одобрение или приемал подготвяното увеличение на таксите поради няколко причини:

⇒ СС получи информация за планираното увеличение от представителите на студентите в Академичен съвет ден преди то да бъде представено заседание на Академичния съвет;

⇒ Вследствие на така създалата се ситуация поиска отлагане на гласуването, ясна аргументация и гаранция за ефективно изразходване на средствата при евентуално увеличение на таксите;

⇒ Поради стечение на обстоятелствата гласуването бе отложено с една седмица, в която СС нямаше как да проведе широк дебат по въпроса, но потърси мнението на студентите. (линк към предното становище);

⇒ Периодът от една седмица не е достатъчен за формиране аргументирана позиция, отчитаща мнението на всички студенти.

2. Въпреки това, с оглед на факта, че СС трябваше да реагира неимоверно бързо в тази ситуация, се проведе кратък, неизчерпателен дебат по темата между членовете:

⇒ Част от тях изразиха мнение против увеличаването на таксите с аргумента, че няма повишаване на качеството в образованието;

⇒ Друга част изрази принципно разбиране на необходимостта от известно повишение, но само при условие, че привлечените средства ще бъдат прозрачно и ефективно изразходвани.

⇒ Последните искания бяха изразени по време на заседанието на Академичен съвет като Ректорското ръководство ги прие и обеща, че ще гарантира изпълнението им.

Студентски съвет не е провеждал гласуване, одобрявал или приемал увеличението на таксите. Студентски съвет вярва, че прозрачността и ефективността при инвестирането на събраните средства, ще бъдат гарантирани. 

Студентски съвет продължава да твърди, че срокът от една седмица не е достатъчен за провеждането на широкообхватен дебат сред студентите, включващ различните аргументи, мнения, искания и разяснения, които да формират твърда позиция на студентите.

Поради това, Студентски съвет остава на разположение да чуе мнението на студентите от СУ относно увеличението на таксите и да го представи, ако това е необходимо пред съответните органи.

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt