In Новини, Събития

Уважаеми колеги,
Откриването на новата академична година за Софийски университет „Св. Климент Офридски“ ще се състои в сряда 1 октомври 2014 г. от 10:00 ч. Аула „Магна“, Ректорат.

Във всеки факултет ще има и отделни церемонии по откриването на годината:

Биологически факултет (БФ) – 14:00 ч. аулата на БФ – зала 239 (ет. II)
⇒ До петък ще има информация специалностите къде ще са разпределени.

Богослофски факултет (БогФ) – 8:00 ч. академичния параклис на БогФ (ет. II)

Геолого-географски факултет (ГГФ) – 12:00 ч. зала 252 (Северно крило, Ректорат ет. II)
⇒ специалност „География“ – 12:30 ч. зала 252 (Северно крило, Ректорат ет. II)
⇒ специалност „Туризъм“ – 12:30 ч. зала 245 (Северно крило, Ректорат ет. II)
⇒ специалност „Регионално развитие и политика“ (РРП) – 12:30 ч. зала 242 (Северно крило, Ректорат ет. II)
⇒специалност „Геология“ – 12:30 ч. зала 256 (Северно крило, Ректорат ет. II)

Исторически факултет (ИФ) – 12:30 ч. Аула „Магна“, Ректорат
⇒ специалност „История“ – 13:30 ч. зала 23 (Южно крило, Ректорат ет. I)
⇒ специалност „Етнология“ – 13:30 ч. зала 40 (Южно крило, Ректорат ет. II)
⇒ специалност „Археология“ – 13:30 ч. зала 41А (Южно крило, Ректорат ет. II)
⇒ специалност „Минало и съвремие на Югоизточна Европа“ (МСЮЕ) – 13:30 ч. зала 37 (Южно крило, Ректорат ет. II)
⇒ специалност „Архивистика и документалистика“ – 13:30 ч. зала 25 (Южно крило, Ректорат ет. II)
⇒ специалност „История и география“ – 13:30 ч. зала 21А (Южно крило, Ректорат ет. I)
⇒ специалност „История и философия“ – 13:30 ч. зала 21А (Южно крило, Ректорат ет. I)

Медицински факултет (МФ) – 13:00 ч. аулата на университетска болница „Лозенец“ (ет. IV)

Стопански факултет (СФ) – 16:00 ч. Аула „Магна“, Ректорат
⇒ До петък ще има информация специалностите къде ще са разпределени

Факултет по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) – 13:00 ч. в залата за всяка специалност​
⇒ специалност „Журналистика“ – 13:00 ч. зала 13 (ет. I)
⇒ специалност „Връзки с обществеността“ – 13:00 ч. зала 61 (ет. III)
⇒ специалност „Археология“ – 13:00 ч. зала 17 (ет. I)

Факултет по класически и нови филологии (ФКНФ) – 13:00 ч. зала 292 (Северно крило, Ректорат ет.IV)​
⇒ специалност „Класическа филология“ – 13:45 ч. зала 185 (Централно крило, Ректорат ет. VI)
⇒ специалност „Новогръцка филология“ – 13:45 ч. зала 185 (Централно крило, Ректорат ет. VI)
⇒ специалност „Унгарска филология“ – 13:45 ч. зала 185 (Централно крило, Ректорат ет. VI)
⇒ специалност „Френска филология“ – 13:45 ч. театралната зала на СУ (Тунел, Ректорат)
⇒ специалност „Италианска филология“ – 13:45 ч. театралната зала на СУ (Тунел, Ректорат)
⇒ специалност „Румънска филология“ – 13:45 ч. театралната зала на СУ (Тунел, Ректорат)
⇒ специалност „Немска филология“ – 13:45 ч. зала 255 (Северно крило, Ректорат ет. II)
⇒ специалност „Скандинавистика“ – 13:45 ч. зала 255 (Северно крило, Ректорат ет. II)
⇒ специалност „Английска филология“ – 13:45 ч. зала 243 (Северно крило, Ректорат ет. II)
⇒ специалност „Испанска филология“ – 13:45 ч. зала 241 (Северно крило, Ректорат ет. II)
⇒ специалност „Португалска филология“ – 13:45 ч. зала 241 (Северно крило, Ректорат ет. II)
⇒ специалност „Японистика“ – 14:00 ч. зала „Конфуций“ (ЦИЕК ет. I)
⇒ специалност „Китаистика“ – 14:00 ч. зала „Конфуций“ (ЦИЕК ет. I)
⇒ специалност „Кореистика“ – 14:00 ч. зала 111 (ЦИЕК ет. I)
⇒ специалност „Арабистика и семитология“ – 14:00 ч. зала 3В (ЦИЕК ет. I)
⇒ специалност „Тюркология и алтаистика“ – 14:00 ч. зала 25 (ЦИЕК ет. III)
⇒ специалност „Индология“ – 14:00 ч. зала 20 (ЦИЕК eт. III)
⇒ специалност „Иранистика“ – 14:00 ч. зала 14 (ЦИЕК ет. II)
⇒ специалност „Арменистика и кавказология“ – 14:00 ч. зала 34 (ЦИЕК eт. IV)
⇒ специалност „Южна, източна и югоизточна Азия“ – 14:00 ч. зала „Емил Боев“ – зала 1 (ЦИЕК eт.III)

Факултет по математика и информатика (ФМИ) – 14:00 ч. двора на ФМИ
⇒ ​специалност „Компютърни науки“ (КН) – 14:15 ч. зала 325 (ет. III)
⇒ специалност „Софтуерно инженерство“ (СИ) – 14:15 ч. зала 200 (ет. II)
⇒ специалност „Информатика“ (И) – 14:15 ч. зала 101 (ет. I)
⇒ специалност „Информационни системи“ (ИС) – 14:15 ч. зала 229 (ет. II)
⇒ специалност „Математика и информатика“ (МИ) – 14:15 ч. зала 02 (ет. -I)
⇒ специалност „Приложна математика“ (ПМ) – 14:15 ч. зала 01 (ет. -I)
⇒ специалност „Математика“ (М) – 14:15 ч. зала 01 (ет. -I)
⇒ специалност „Статистика“ (С) – 14:15 ч. зала 01 (ет. -I)

Факултет по начална и предуичилищна педагогика (ФНПП) – 15:30 ч. в залата за всяка специалност​
⇒ ​специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ (ПНУП) – 15:30 ч. зала 301 (ет. III)
⇒ специалност „Начална училищна педагогика и чужд език“ (НУПЧЕ) – 15:30 ч. зала 313 (ет. III)
⇒ специалност „Предучилищна педагогика и чужд език“ (ПУПЧЕ) – 15:30 ч. зала 512 (ет. V)
⇒ специалност „Педагогика на масовата и художествена комуникация“ (ПМХК) – 15:30 ч. зала 213 (ет. II)
⇒ специалност „Специална педагогика“ (СпецП) – 15:30 ч. зала 230 (ет. II)
⇒ специалност „Логопедия“ – 15:30 ч. зала 230 (ет. II)
⇒ специалност „Социална педагогика“ (СоцП) – 15:30 ч. зала 601 (ет. VI)
⇒ специалност „Изобразително изкуство“ (ИИ) – 15:30 ч. зала 607 (ет. VI)
⇒ специалност „Музика“ ⇒ 15:30 ч. зала 403 (ет. IV)
⇒ специалност „Физическо възпитание и спорт“ (ФВС) – 15:30 ч. зала 400 (ет. IV)

Факултет по педагогика (ФП) – 14:00 ч. зала 292 (Северно крило, Ректорат ет.IV)​
⇒ ​специалност „Социални дейности“ – 14:00 ч. зала 45 (Южно крило, Ректорат eт. II)
⇒ специалност „Педагогика“ – 14:00 ч. зала 240 (Северно крило, Ректорат eт. II)
⇒ специалност „Неформално образование“ – 14:00 ч. зала 59 (Южно крило, Ректорат eт. II)

Факултет по славянски филологии (ФСФ) – 12:00 ч. зала 148 (Централно крило, Ректорат ет. III)

Факултет по химия и фармация (ФХФ) – 14:00 ч. зала 130 (Крилото, ет. I)

Физически факултет (ФзФ) – 14:00 ч. зала 207А (ет. II)

Философски факултет (ФФ) – чака се информация
​⇒ специалност „Библиотечно-информационни науки“ – 14:30 ч. Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (срещу Ректората)

Юридически факултет (ЮФ) – 11:30 ч. в зала 292 (Северно крило, Ректорат ет.IV)​

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt