In Новини


По повод увеличението на таксите в СУ „Св. Климент Охридски“ студентски организации от Университета се събраха и след редица обсъждания изразяват своята позиция до АС на СУ в отворено писмо:


ОТВОРЕНО ПИСМО НА НЕДОВОЛНИТЕ СТУДЕНТИ

ДО АКАДЕМИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

С това отворено писмо ние, Недоволните студенти, искаме да заявим на ръководството на Софийския университет, че категорично сме ПРОТИВ взетото на 30 януари 2013 г. решение на Академически съвет за вдигане таксите за всички специалности на Университета с 8% за учебната 2013/2014 година.

Смятаме за изключително неморално във време на нарастваща бедност и безработица, най-старият и престижен университет в България да увеличава таксите за образование.

Нещо повече, като част от академичната общност, ние сме учудени, че Вие заставате на подобна позиция – да закърпвате бюджетни дупки със студентски такси, вместо да потърсите други методи за набавяне на допълнителни средства. И всичко това, взето като решение, което е било предварително замислено от Вас – без широки дебати и обсъждания със студентите. Така повишението стана факт във време на сесия, период, в който вниманието на студентите е отвлечено другаде и те най-малко могат да реагират по някакъв начин.

Смятаме за позорно да бъдем третирани като „ходещи такси“ от собствения ни университет, в който сме се борили да учим и който би трябвало да защитава конституционното ни право на достъпно държавно образование. Чувстваме и нуждата да Ви припомним, че неведнъж заедно сме бранили образованието в България. Запитваме Ви днес какво пречи да бъдем заедно отново?

Ние сме против увеличаването на таксите, защото всяко ново повишение затруднява част от студентите да продължат висшето си образование въпреки техните знания и умения. Статистиката е красноречива: по данни на НСИ 22,3% от българите живеят под прага на бедността. По данни на Европейската комисия, всеки четвърти младеж на възраст между 15 и 24 години е трайно безработен. Следователно много студенти сме лишени от възможността да работим, а с това и да заплащаме своето образование.

Нашите родители нямат възможност да дават всеки семестър още повече пари за такси. Минималната работна заплата (МРЗ) може и да се е покачила с 8%, но същевременно издръжката за живот за последните 4 години се е увеличила с 19.3% . Припомняме и още, че МРЗ в България е най-ниска за целия Европейски съюз.

Вие изтъкнахте след решението си, че с това увеличение на таксите ще се ремонтират няколко аудитории в Ректората. Но ние желаем да Ви припомним, че студентите не са меценати или спонсори на строителни кампании.

С това отворено писмо Ви призоваваме на Академически съвет да преразгледате решението си и да отмените увеличението на таксите за всички специалности на СУ.

И тъй като сме млади и енергични, и сме възпитани да защитаваме правата си като граждани, Ви заявяваме, че няма да останем безпристрастни към това увеличение.

Ние, Недоволните студенти, пристъпваме към протестни действия.

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt