In Новини

Уважаеми колеги,

Технически университет – София, Инжинерно-педагогически факултет – Сливен и Донбаски държавен педагогически университет – Славянск организират онлайн конференция на тема „Младите хора и модерна Европа”. Тя е отворена за участие от  студенти  в университети, колежи, институти, академии и ученици в горните класове на средните училища.

Конференцията ще се проведе в следните тематични области:

 1. Професионалния избор на младите хора.

 2. Днешната младеж на европейския пазар на труда.

 3. Образователните системи в европейските страни.

 4. Проблемите на образованието и професионалната мобилност на младите европейци.

 5. Политиката и младежта в Европа.

 6. Активна гражданска позиция на днешната младеж.

 7. Младите хора в информационното общество.

 8. Младежките субкултури и идентификация на личността.

 9. Национална, културна и лингвистична самобитност на европейските страни.

 10. Религията в живота на днешната младеж.

 11. Устойчиво развитие на европейските страни.

   

Резюметата на докладите се приемат от 01. 03. 2015 до 10. 04. 2015 на електронен адрес:conference.youth.in.europe@gmail.com

Работни езици на конференцията: английски, български и руски.

Изискванията за материали:обем до 4 страници, шрифт Times New Roman, 14 пункта, разредка – 1,5, маржове – 2 mm от всички страни.

Дискусия на материали – от 11.04.2015 до.21. 04.2015 на сайта: http://www.nappq.com/konferenciq_online.php

На 28.04.2015ще се проведе видео-конференция, на която ще бъдат изнесени класираните на първите 10 места доклади. Време за представяне на доклада и дискусии – до 20 минути.

Дерзайте!

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt