In Новини

Колеги, здравейте!

Свиквам Общо събрание на 03.06.2013 г. (понеделник) в заседателна зала №2 с обявен начален час: 17:30. С оглед на бъдещата оперативна дейност на СИС и СС като цяло е от действително значение да обсъдим и вземем решение по няколко съществени пункта. Дневен ред на заседанието:

1. Промени в процедурния ред и условията за проектно финансиране от СС.

2. Обсъждане на забележките към проектоправилника на СС.

3. Обсъждане и гласуване на проекта за нов офис на СС.

4. Отчет на представителите на СС-СУ в НПСС. Планове за бъдещите отношения между СС и НПСС.

5. Разни.


С уважение !

Даниел Стоев,

Председател на СС

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt