In Новини

Уважаеми колеги,

Поради заинтересованост от страна на учащи, във връзка с бъдещия правилник на Студентски съвет, ние решихме да споделим работния вариант с вас.

Това не е финалният вариант на бъдещия правилник. Той подлежи на преглед и гласуване от членовете на Студентски съвет и след това минава през отдел "Правен", който да констатира законосъобразността и непротиворечието с други правилници и наредби на СУ или закони на Република България. След това Правилникът се утвърждава и влиза в сила след приемането му от страна на Академичения съвет на СУ.

Проекто-правилник за устройството и дейността на Студентски съвет при СУ

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Всеки учащ може да даде мнение и предложение чрез пощата на Студентски съвет или писмено през Деловодството на Университета.

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt