In Образование, Събития

Уважаеми колеги,
на 25.10, 26.10 и 27.10 т.г. се проведе Национална студентска конференция, организирана от Студентския съвет на СУ „Св. Климент Охридски“. На нея бяха поканени представители на всички студентски съвети в страната, както и на някои младежки и неправителствени организации.

Целите на конференцията по повод 125-тата годишнина на СУ бяха три. На първо място, цел бе да се направи решителна крачка в посока към утвърждаване на дебат между Студентските организации по проблемите във висшето образование. Дискусия, не просто формална и периодично провеждана, а истински съдържателна и опитваща се да посочи, обясни и формулира най-общи (засега) решения на предизвикателствата, пред които сме изправени. Последното бе и втората задача, която си поставихме. И накрая, тази конференция бе натоварена с надеждата за постигане на консенсус по максимално много от проблемните пунктове – кои са те, по какъв начин и в каква насока се решават. Дебат, анализ и обосновани решения и консенсус.

Първите два дни се въведохме в областта на образователните проблеми чрез доклади на участниците (общо 9 за двата дни, 5 – представени в петък, 4 – в събота). Впоследствие, обособени в различни микрогрупи, се фокусирахме върху най-важните за нас въпроси, дискутирахме ги и ги подредихме по степен на приоритетност, така както ние я разбираме. Най-общите принципни решения бяха дадени по време на панелната работа, а накрая отново целият състав от участващите обсъди, допълни и корегира крайните резултати.

Четирите теми, заложени в програмата на Конференцията, бяха:
1. „Въпросите пред висшето образование – финансиране, учебни програми, методи на преподаване и практическа насоченост“;
2. „Проблеми на трудовата реализация – младежките заетост и безработица“;
3. „Студентите като част и фактор в обществото – техните роля и значение като граждани“;
4. „За студентските ценности и култура – инициативи и събития в студентския живот“.

Проведената конференция завърши с одобряване на ДЕКЛАРАЦИЯ с 21 точки и иницииране създаването на Работна група, която ще има за цел да доразработи в конкретни практически стъпки постигнатите идейни съгласия, за да се създаде цялостен план за промени.

 

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt