In Конкурси, Новини

Национална научна конференция за студенти в Пловдив

 

   Филологическият факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, лингвистичният клуб “Проф. Борис Симеонов” и клонът на Съюза на учените в Пловдив бяха организаторите на тазгодишната Седемнадесета национална научна конференция за бакалаври, магистри и докторанти. Събитието се проведе в Пловдив на 21-22 май в Дома на учените под надслов “Словото – традиции и модерност”. Конференцията бе разделена на две основни секции – езикознание и литературознание. Всеки участник представи устна или компютърна презентация върху предварително подготвения си научен доклад.

   Представителите на Софийския университет от Факултета по журналистика и масова комуникация се състезаваха в секцията по езикознание. В първия ден на конференцията докторантите по медиен език и стил се представиха отлично, демонстрирайки задълбочени познания и аналитично мислене по интригуващи теми. Ива Иванова представи “Графичният дизайн на списанията за жени – средство за невербална комуникация”, а Деница Генчева говори за “Превключване на кода, смесване на кода, интерференция и трансференции в социалните медии”. През втория ден студентите по журналистика Мелани Михалкова и Радина Начева от първи курс разискваха съответно “Комуникативен модел на интервюто (полилозите на Диана Найденова)” и “Езиково-стилни особености на един вид политическо говорене в медиите”. Радина Начева бе отличена с поощрителна награда в секцията за бакалаври. Докладите и на четирите участнички бяха подготвени под научното ръководство на доц. д-р Андреана Ефтимова.  

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt