In Новини

Настанителната кампания за студентските общежития на

СУ „Св. Климент Охридски“ започна

Комисията по настаняването в СУ „Св. Климент Охридски“ започна своята работа.

Комисия по настаняване в студентските общежития на СУ „Св. Климент Охридски” или/и Комисия по социално-битови въпроси на учащите /КСБВУ/ са едно и също звено. Тази комисия извършва цялата настанителна кампания в студентските общежития на Университета от приемането на молбите, тяхната обработка, въвеждането им в електронната система до обявяването на класирането.
Заповед за настаняване в студентските общежития на СУ „Св. Климент Охридски”в нея можете да намерите сроковете за кандидатстване и за обябяването на етапите на класиране.
Членовете на комисията бяха избрани чрез конкурс проведен от Студентски съвет на СУ „Св. Климент Охридски” на 28 април 2010г. Студентите, които работят в КСБВУ са избрани чрез един основен принцип – постигнат най-висок резултат на конкурса – / можете да видите как се е представил всеки – ТУК /
При нередности в работата на Комисията, молим да ни сигнализирате на: students@admin.uni-sofia.bg
/анонимни сигнали не се разглеждат/!
Членовете на Комисията тази година са:
  1. Иван Тодоров – Председател на комисията
  2. Борислава Вълева
  3. Шенгюл Кадир
  4. Радостина Пехливанова
  5. Гален Монев
Комисията по социално-битови въпроси на учащите работи в Студентски град.
Офис:
София 1700,
Студентски град, бл. 42 Б,
Тел. + 359 2 862 29 16
e-mail: knsu@abv.bg

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt