In Кариерно развитие

Тева Фармасютикълс Индъстрийз Ltd. (NYSE и TASE: TEVA) е глобален лидер в генеричната индустрия, с иновативни терапии в избрани области, включително Централна Нервна Система (CNS,), болка и респираторна област. Ние предлагаме висококачествени генерични продукти и медикаменти в почти всяка терапевтична група, за да посрещнем и отговорим на нуждите на пациентите. Ние имаме установено присъствие в генерични, иновативни продукти, продукти без лекарско предписание (OTC) и активни субстанции (API), надграждайки върху повече от 100-годишно наследство, с напълно интегрирана система за разработка и развитие (R&D), силна производствена база и глобална инфраструктура и мащаб. Стремим се да работим по социално-отговорен и опазващ околната среда начин. Базирани в Израел, с производствени и разработващи съоръжения в целия свят, ние имаме 40 000 професионалисти, отдадени да подобряват живота на милиони пациенти.

През август 2016 г. Актавис беше придобита от Тева Фармасютикълс. В България ние сме най-големия работодател във фармацевтичната индустрия с близо 1700 служители в двата фармацевтични завода /Дупница и Троян/; търговската организация и множеството глобални корпоративни функции, базирани в страната ни. Като компания на Тева, през октомври 2020 г. Актавис започна процес по ре-брандинг и приемане на бранда Тева.

Тева търси да присъедини към своя екип амбициозни и мотивирани професионалисти за длъжността Химик в лаборатория „Изпитване на материали”, дирекция „Качество“, гр. Дупница.

Основни отговорности:

 • Извършва физико-механични и химични изпитвания на лекарствени продукти, изходни материали, съгласно утвърдените спецификации
 • Извършва изпитвания съгласно предварително зададен план
 • Следи и спазва установените правила за Добра Лабораторна Практика и Добра Документална практика
 • Изготвя стандартни оперативни процедури и провежда обучения по тях
 • Участва в аналитични проучвания
 • Поддържа реда и чистотата на работното място, аналитичната апаратура и лабораторната стъклария

Основни изисквания:

 • Висше химическо образование, релевантно към позицията
 • Владеене на английски език на работно ниво
 • Умения за работа с МS Office пакет (Word, Excel, PowerPoint)
 • Възможност за работа на двусменен режим
 • Умения за ефективна и конструктивна работа в екип
 • Аналитично мислене
 • Отговорност и почтеност при изпълнението на служебните задължения

Ние предлагаме:

 • Диференцирано ниво на заплащане и кариерно позициониране в зависимост от професионалните компетенции и опит
 • Специфично обучение, съобразено с отговорностите на длъжността
 • Съвременна работна среда, апаратура и оборудване на световно ниво
 • Дългосрочна заетост и възможности за кариерно развитие
 • Допълнителни придобивки – месечна сума за храна, допълнително здравно осигуряване, доплащане за двусменен режим, карти за спорт и др.
 • Осигурен транспорт за работещите на сменен режим от гр. Благоевград, гр. Кюстендил, гр. Перник, гр. Радомир

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете Вашата автобиография и мотивационно писмо на следния линк. Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и при спазване на законодателството за защита на личните данни. Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Ангажираност на Тева за предоставяне на равни възможности

Тева Фармасютикълз не разграничава служителите при наемане на работа. Глобалната политика на Тева е да се осигурят равни възможности за заетост без значение от възраст, раса, вероизповедание, цвят, религия, пол, инвалидност, бременност, медицинското състояние, сексуалната ориентация, полова идентичност, полова принадлежност, етнически произход или законно признат статут, който има право на закрила съгласно местното законодателство.

За повече информация:

alumni.uni-sofia.bg
careers.teva

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt