In Кандидатстудентска кампания 2021, Образование

Записването и потвърждаването за участие в следващ етап на класиране на новоприетите студенти за учебната 2021/2022 година ще се извърши в периода от 06.07.2021 г. до 23.07.2021 г. (вкл.) със заповед на Ректора на основание класирането от съответния етап:

С цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус), носенето на маски в сградите е задължително! Записването на новоприетите студенти след трето класиране отново ще се извършва по график, който можете да видите ТУК. Семестриалните такси по факултети са, както следва:

 

Всички необходими документи за записване трябва да бъдат попълнени предварително!

Закупува се единствено студентска книжка от книжарниците на Университета.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 1. Диплома-оригинал и копие на диплома за завършено средно образование.
  При записване дипломата-оригинал се сверява и се връща на притежателя (респ. пълномощника)
 2. Лична карта или изрично нотариално заверено пълномощно.
 3. Студентска книжка.
 4. Формуляр за записване на новоприети студенти.
 5. Документ за платена по банков път семестриална такса за обучение. Размерът на семестриалните такси можете да видите ТУК.
 6. Две снимки (за документ).
 7. Декларация за здравно осигуряване (само за студенти, приети в редовна форма на обучение, не навършили 26 години)
 8. Заявена електронна студентска карта
 9. Документ за платена по банков път такса за издаване на електронна студентска карта

Студентите заявяват издаване на задължителна електронна студентска карта в Картовата система на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – cards.uni-sofia.bg, като за вход използват имейл адреса от регистрацията си в системата за кандидатстудентската кампания (КСК) и парола ЕГН.

Повече информация за видовете карти и цените им можете да видите ТУК.

Заявените карти се заплащат чрез банков превод по сметката на СУ „Св. Климент Охридски“ или онлайн чрез ePay.bg

При записването си студентите представят разпечатка от системата на заявената студентска карта.

NB: Необходими са 2 отделни платежни – едно за заплатена семестериална такса и едно за заплатена такса за издаване на електронна студентска карта

*Студентите, приети специалност Право при записването трябва да представят разпечатка с резултат от първия етап на класирането

 

До сградите на Университета ще се допускат само новоприетите студенти, упълномощени лица и придружители на новоприети студенти с трайни увреждания.

 

ЗАПЛАЩАНЕТО НА СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ И ТАКСА ЗА ЕЛЕКТРОННА КАРТА НА СУ СТАВА ПО БАНКОВ ПЪТ, КАКТО СЛЕДВА:
 •  С банков превод във всяка търговска банка по сметката на СУ “Св. Климент Охридски”

БНБ – централно управление – за всички студенти

IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01

Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BN BG BG SD

 • Студентите от Физически факултет могат да заплатят и по сметка:

БНБ – централно управление

IBAN: BG35 BNBG 9661 3100 1748 01          BIC: BNBGBGSD

 • Студентите от Факултета по химия и фармация могат да заплатят и по сметка:

БНБ – централно управление

IBAN: BG19 BNBG 9661 3100 1747 01           BIC: BNBGBGSD

 • Студентите от Факултета по математика и информатика могат да заплатят и по сметка:

БНБ – централно управление

IBAN: BG36 BNBG 9661 3100 1742 01          BIC: BNBGBGSD

 • Студентите от Медицински факултет могат да заплатят и по сметка:

БНБ – централно управление

IBAN: BG90 BNBG 9661 3100 1224  01        BIC: BNBGBGSD

 
При плащане по банков път задължително се вписват:
 1. Трите имена ( на обучаващия се)
 2. ЕГН (на обучаващия се)
 3. Специалност
 4. Факултет
При банков превод комисионната по превода е за сметка на вносителя. Съгласно Закона за БНБ и Наредбата за прилагането му банката не приема суми в брой.

 Полезни страници:

Студентски съвет при Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Комисия по настаняване в общежитията на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Комисия по стипендии, награди и помощи на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

 

Showing 2 comments
 • Цветелина Богданова
  Отговор

  Здравейте , интересувам се от годишната такса за връзки с обществеността и дали трябва да се подпълни декларация за трето класиране след като си приет на второ класиране.?

  • admin
   Отговор

   Здравейте! Годишните такси за специалност Връзки с обществеността са както следва:
   Редовно обучение държавна поръчка – 600 лв.
   Задочно обучение държавна поръчка – 400 лв.
   Редовно обучение платено – 2527 лв.
   Задочно обучение платено – 2327 лв.
   Ако на второ класиране сте приета по първо желание единственият вариант е да се запишете. Ако сте приета на следващо желание, но искате да се запишете в дадената специалност, можете да го направите и да не попълвате декларация за участие в трето класиране. Декларация следва да се попълни само ако са ви приели на някое желание, което не е първо, и искате да участвате в следващо класиране.

Leave a Comment

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt