In Новини

Колегите от Бургаския свободен университет организират Конференция за студентско научно творчество. Тя ще се проведе на 26 март 2015 г. Всеки, който желае да се включи в сесия от конференцията, трябва да изпрати заявка в срок до 10.03.2015 г. на страницата на БСУ. Потвърждение за участие – до 16.03.2015 по е-mаil. Докладите се изискват на хартиен носител по време на сесията и на електронен носител, за да бъдат предадени на техническите секретари от конференцията. Докладите ще бъдат отпечатани в сборник и изпратени на участниците. Всеки доклад трябва да бъде подписан от научен ръководител и да има кратка рецензия.
Разходите по път и настаняване са за сметка на участниците. Такса правоучастие – 25 лв. (за сборника и изпращането му). Таксите се превеждат по банков път на сметката на БСУ, както и на място – на 26.03 в самото висше учебно заведение.

Регистрация за участие   https://e-services.bfu.bg/snt/

Технически изисквания   http://www.bfu.bg/uploads/pages/tech-2015.pdf

Конференцията започва с регистрация на 26.03 от 08:30 до 09:00 и продължава с откриване от 09:00 в зала 208.

Пожелаваме успех на всички колеги, които решат да вземат участие! 

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt