In Конкурси, Новини

През настоящата година Европейската комисия присъди на СУ „Св. Климент Охридски“ разширена Университетска харта Еразъм за периода 2014/2020 година, която дава възможност на нашия университет да предложи на студентите и докторантите да участват в мобилност с цел практика.

Практиките в чужбина са допустими по време на обучението за придобиване на Бакалавърска, Магистърска или Докторска степен, като мобилността трябва да бъде реализирана по време на обучението или до една година след завършването на студента. Задължително условие е практиката тематично да съответства на областта на знание/специалността на студента/докторанта.

Целта на мобилността е придобиване на специфични практически умения по специалността на студента/докторанта.

Мобилностите с цел практика за студенти и докторанти от СУ „Св. Климент Охридски“ ще се осъществяват в партньорство с Консорциума за студентски практики ЕРАЗЪМ – “Асоциация за подпомагане на академичната общност” (АПАО).

Всички условия и документи, свързани с конкурса, са публикувани на уеб-сайта на СУ, секция „Международна дейност“.

Краен срок за кандидатстване: 15 юли 2014 г.

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt