In Комисия по настаняване, Конкурси, Новини, Общежития

Уважаеми колеги,

Студентски съвет при Софийски университет „Св. Климент Охридски“ обявява старт на кампанията за избор на нови членове на Комисия по настаняване в общежитията на Университета!

 Кой има право да се кандидатира?
⇒ всеки студент на Софийски университет „Св. Климент Охридски” с действащи права, който не е в последен курс на обучение и не му е налагано административно наказание;

⇒ всеки зачислен докторант, на когото му остава поне година до защита на дисертационен труд и не му е налагано административно наказание;

 Необходими документи:
заявление-декларация за участие;
 за СТУДЕНТИ – уверение за доказване на студентски права, копие от студентска книжка (първа страница + страницата с подпис и печат за заверен летен семестър*) или извлечение от профила на студента в СУСИ, от което е виден статусът на кандидата;
за ДОКТОРАНТИ – копие от заповед за зачисление;
декларация, удостоверяваща съгласие за обработване на личните данни на кандидата във връзка с провеждане на избори за Комисия по настаняване 02.2020 г.;
 кратко мотивационно писмо.

* Кандидатите, които все още не са си заверили летен семестър, трябва да представят студентска книжка преди започването на самия конкурс!

Как можете да кандидатствате и в какви срокове?
Можете да изпращате своите кандидатури онлайн на адрес: kncontest@students.uni-sofia.bg до 23:59 часа на 27.02.2021 г.

Самият конкурс ще се проведе присъствено на 04.03.2021 г. (четвъртък) от 15:00 часа в Заседателна зала 1 на Ректората. Конкурсът ще се състои от две части – писмен тест и интервю.

*ОБНОВЕНО*

Уважаеми колеги, поради непредвидени обстоятелства ви информираме, че конкурсът за нови членове ще се проведе на 06.03.2021 г. от 15:00 ч. в Заседателна зала 2 (Ректорат, Северно крило).

 * Кандидатите ще бъдат информирани своевременно при настъпила промяна в датата на присъственото провеждане.

 

Кандидатите трябва предварително да се запознаят с:

– Наредба за ползване на студентските общежития и столове (ПМС 235);

– Правилник за ползване на студентските общежития на Софийски университет;

– Заповед № РД 19-291/22.07.2020 от Ректора на Софийски университет “Св. Климент Охридски” относно настаняване на редовно учащи студенти в общежития за учебната 2020/2021 г.;

– Решение на КН за обявяване на ТНСМ;

– Решение на КН за семестриално завършилите студенти;

 

При въпроси можете да се свържете с нас на: kncontest@students.uni-sofia.bg

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt