In Новини

Уважаеми колеги, Студентски съвет при Софийски университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за „Награда на Студентски съвет“. Кандидатстването започва от 17.02.2017 г.
За участие в класирането всеки студент трябва да напише есе на тема „Чувството да си неприоритетен“, което трябва да отговаря единствено на критериите зададени в статута и да представи заверен успех за предходните два семестъра като попълни Заявление (по образец). Крайният срок за това е 17.03.2017 г., до 20:00 ч., на имейл scholarships@students.uni-sofia.bg. Всеки студент подал заявление до 21.02.2017г. 19:00 часа, в което декларирал успех за учебната 2015/2016 не е необходимо да подава заявлението на ново и ще бъде включен с класирането.
Целта на Студентски съвет е чрез тази награда да даде възможност на студентите, изучаващи специалности от „неприоритетните професионални направления“ да развиват своя практически и творчески потенциал, извън задължително изискващото се от тях, съгласно учебните планове за тяхната специалност.
Награди се отпускат на студенти от „неприоритетни професионални направления“ по смисъла на ПМС №64/25.03.2016 г. Награди се отпускат само на учащи се от редовна форма на обучение, държавна поръчка, ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ (включително Студентите от Философски факултет) и са в размер 200лв.  съгласно статута за отпускане на наградите.
Цялата информация за необходимите документи, условията и изискванията за кандидатстване, както и сроковете за това, можете да намерите тук.

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt