In Конкурси, Новини

Уважаеми колеги,

Със свое решение Общото събрание на Студентски съвет обявява Конкурс за избор на нова Комисия по настаняване в общежитията на Софийски университет, които се стопанисват от Поделение "Социално-битово обслужване".!

Изискванията към кандидатите са:

1. Да са студенти в редовна форма на обучение.
2. Да са били членове на Комисия по настаняване не повече от 2 мандата. (Може да не са били членове изобщо).
3. Да не са членове на Домови съвет.
4. Добро познаване на Правилника за ползване на студентските общежития на Софийски университет "Св. Климент Охридски" и нормативната уредба.

Необходимите документи за подаване на кандидатура са:

1. Попълнен формуляр по образец;
2. Кратко мотивационно писмо (в свободна форма);
3. Сканирано или снимано копие на стр. 1 и страницата със заверка на записан настоящ семестър или сканирано или снимано уверение за записан настоящ семестър.

Крайният срок за подаване на кандидатури е удължен до 08.01.2016 г. (петък) – 22:00 ч. Кандидатурите се подават на e-mail: izbori.kn@gmail.com

Етапите на подбор са:

1. Тест от 20 въпроса (17 затворени, 3 отворени) за 30 мин. върху Правилник за ползване на студентските общежития на Софийски университет "Св. Климент Охридски" – 11.01.2016 г (понеделник) от 16:00 часа в заседателна зала 1 на Ректората.
2. Интервю пред Изборна комисия от петима члена на Ръководния орган на Студентски съвет от 18:00 часа също в заседателна зала 1.

Одобрените кандидати на първи етап ще получат e-mail с разяснения за следващия кръг.

/обновено на 20.12.2015 в 16:00 часа

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt