In Новини

Уважаеми колеги,

Студентски съвет на основание чл. 5, т. 9 и чл. 8, ал. 2 от Правилника за ползване на студентските общежития на Софийски университет "Св. Климент Охридски", обявява конкурс за избор на домови съвети в блоковете за учебната 2014/2015 година. Право на кандидатстване имат всички студенти и докторанти в редовна форма на обучение в Софийски университет, които към момента на подаване на документите не са с прекъснати права. Кандидатите следва да познават добре нормативната база за функционирането на общежитията, правилниците могат да бъдат изтеглени от секция "полезни ресурси" на настоящия сайт.

Подаването на кандидатури за участие в конкурса се извършва онлайн на адрес domovi2014@gmail.com или на място по време на информационните заседание описани по-долу. Кандидатите следва да представят попълнено заявление за участие в изборите (по образец), заверена студентска книжка за зимния семестър на учебната 2014/2015 (когато се подава онлайн), както и мотивационно писмо. Крайният срок за подаване на документи е 23 ноември 2014г.

График за провеждане на събранията по блокове:

17.11.2014 – информационно събрание и отчет на домовия съвет за изминалата учебна година
24.11.2014 – избори за нов домови съвет

17:30 часа – блок 50, вход “А”
17:30 часа – блок 52, вход “А”
19:30 часа – блок 41, вход “А”
19:30 часа – блок 57, вход “А”

18.11.2014 – информационно събрание и отчет на домовия съвет за изминалата учебна година
28.11.2014 – избори за нов домови съвет

17:30 часа – блок 50, вход “Б”
17:30 часа – блок 52, вход “Б”
19:30 часа – блок 41, вход “Б”
19:30 часа – блок 57, вход “Б”

19.11.2014 – информационно събрание и отчет на домовия съвет за изминалата учебна година
26.11.2014 – избори за нов домови съвет

17:30 часа – блок 55, вход “А”
17:30 часа – блок 52, вход “В”
19:30 часа – блок 18
19:30 часа – блок 57, вход “В”

20.11.2014 – информационно събрание и отчет на домовия съвет за изминалата учебна година
27.11.2014 – избори за нов домови съвет

17:30 часа – блок 17
17:30 часа – блок 42, вход “Б”
19:30 часа – блок 51
19:30 часа – блок 55, вход “Б”
20:00 часа – блок 8

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt