Комисия по настаняване в общежитията

Последни новини и обявления от Комисия по настаняване.

Научете какви са процедурите, които трябва да спазите.

Въпроси и отговори за използването на общежитията.

Бърз и лесен начин да се свържете с нас по всяко време.

Комисията по настаняване в общежитията на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ е орган, ежегодно избиран от Студентския съвет на Университета на конкурсен принцип.

Комисията по настаняване извършва цялата настанителна кампания в студентските общежития на Университета: от приемането на молбите, тяхната обработка, въвеждането им в електронна система до обявяването на класирането. Или иначе казано, работата на Комисия по настаняване е да Ви осигури легло, вместо.. чисто нова пейка.

Софийски университет “Св. Климент Охридски“ разполага с 6300 легла в общежитията на Студентски град – София. Този материален фонд се стопанисва и поддържа от университетското поделение “Социално-битово обслужване”. Комисия по настаняване работи в тясна връзка с администрацията на Поделението. Поделение „Социално-битово обслужване“ и Комисия по настаняване не могат да съществуват едно без друго, а и.. къде ще е студентското самоуправление при такъв случай?

Всеки студент от СУ “Св. Климент Охридски”, за да получи легло в студентските общежития, преминава през две административни процедури: участие в класацията (онова с електронната система, която всяка година се разваля) и настаняване (любимите на всички ни опашки, знаете ги, за къде без тях :)).

Сроковете по двете процедура се определят за всяка учебна година със заповед на Ректора и се оповестяват на информационните табла пред всички факултети. Класацията в студентските общежития на СУ “Св. Климент Охридски” се извършва от Комисията по настаняване, въз основа на правилник за ползване на студентските общежития на Университета.

Кои сме ние? Комисията се състои единствено и само от студенти, през този мандат (2018/2019), това сме:

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Не се чете? Сменете текста. captcha txt