In Новини

Тържествена  церемония по връчването на стипендии за студенти с увреждания в неравностойно положение от кампанията „Колкото повече, толкова повече”. Студентски съвет на Софийски университет, заедно с фондациите „Клуб на готините баби” и „Сила за живот” в подкрепа на студентите с увреждания в неравностойно положение,

Ви кани на 12.11 от 13:00 ч.  в Заседателна зала 1 в Южното крило на Ректората на церемонията по връчване на стипендиите за студенти с увреждания в неравностойно положение в рамките на кампанията „Колкото повече, толкова повече”. За първа година „Клуб на готините баби” и „Сила за живот” си подават ръка със Студентски съвет на Софийски университет в осъществяването на тази благородна инициатива. Поканени са представители на  двете фондации, ректорското ръководство на Софийски университет и библиотеката на Университета. В рамките на церемонията ще бъде връчено дарение в помощ на студентите със специфични потребности в СУ- специален скенер, който ще умножи запаса от достъпна дигитална литература, пригодена спрямо нуждите на нашите колеги в неравностойно положение.

Защо го правим?

 От всички студенти, одобрени за подпомагане тази учебна година, седем имат зрителни, четирима- слухови и трима –  двигателни увреждания. Всички са с над 50% трайно намалена работоспособност и са в крайно тежко социално положение. Петима от студентите са без родители и са живели в домове за сираци или са приютявани за известно време от други свои роднини, като поради липса на собствен дом целогодишно обитават общежития и защитени жилища. Двама имат по един жив родител, а други двама имат разведени родители. Родителите на останалите студенти са безработни поради висока степен на инвалидност или заради липса на висше образование, а част от тях работят по общински и държавни програми като асистенти на своите деца.

Какво трябва да постигнем заедно?

Студентите се нуждаят от средства за транспорт, като това важи особено за тези с трайни двигателни увреди, които се предвижват със специализиран превоз. Друга важна необходимост са помощно-техническите средства за предвижване, както и тези за обработка и адаптиране на информацията, необходима за учебни цели. Всеки има индивидуални потребности, които са добре проучени. Техническите пособия, които кампанията си е поставила за цел да закупи, няма да са само за индивидуалните нужди на студентите, а част от тях ще бъдат дарени и на институциите, в които те учат и работят. Държавата поема сканирането на едва 15% от учебниците на един студент и това често ги лишава от възможността да прочетат дори задължителния минимум от научна литература.

За да изпълни всички предвидени цели, кампанията трябва да събере 10 000 лв.

Инициативата е отворена целогодишно. Продължава набирането на средства , за да бъде пълноценна помощта към  14те студенти и тяхната предстояща учебна година ! Средства могат да бъдат превеждани по откритата сметка:

IBAN BG30RZBB91551003320099, SWIFT: RZBBBGSF, Райфайзен банк EAД, Клон Цариградско шосе.
Получател: Фондация „КГБ –Клуб на готините баби”

Фондация „КГБ –  Клуб на готините баби”)- Фондацията обединява носителките на приза „Мисис Баба”. Организацията е приела за своя кауза подкрепата на студенти с физически увреждания  по време на тяхното следване и търсенето на подходяща работа след завършване на образованието им.  Повече информация за фондацията на: https://www.facebook.com/Foundation.KGB/timeline

Фондация „Сила за живот”- Тя е основана с желанието да допринесе за личностното усъвършенстване и реализация на даровити хора с физически информация за фондацията на: https://www.facebook.com/sila.za.jivot/info

За контакт: Йордан Стефанов – Председател, тел. мобилен: 0897976050. Зорница Стефанова – финансов директор, тел. мобилен: 0899198847. Кристиян Григоров – почетен член, тел. мобилен: 0894742254.

Как са набрани средствата за стипендиите до този момент?

Чрез поредица от благотворителни концерти с базари в рамките на „Колкото повече, толкова повече” и от частни дарения.

2014-11-04_223803

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-11-04_223747

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С гордост представяме стипендиантите за учебната 2014/2015 година:

1. Александър Емилов Андреев, на 21 г., от гр. София.
Учи в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специалност „Специална педагогика”, II курс. Желае да преподава на слухово затруднени, за да бъде от полза за тяхното образователно и творческо развитие.

2. Василен Василев Грозев, на 21 г., с. Бъркач, общ. Долни Дъбник.
Учи в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специалност „Специална педагогика”, II курс. Желае да се реализира като преподавател на деца с увреден слух.

3. Виктория Нинова Гетова, на 21 г., гр. Бургас.
Учи в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специалност „Логопедия”, III курс. Мотивирана е да помага на деца с говорни проблеми, обучаващи се в средните училища в България.

4. Георги Тодоров Панталеев, на 22 год., от гр. Нова Загора.
Учи в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специалност „Специална педагогика”   модул „Педагогика на зрително затруднени”, IV курс. Смята да работи като преподавател на деца със зрителни увреждания.

5. Илона Ангелова Калчева, на 24 г, от гр. Тутракан.
Учи в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство в град Пловдив. Бакалавър със специалност „Педагогика на обучението по музика”,  профил „Поп и джаз пеене”. Като магистърска степен изучава „Изпълнителско изкуство” .Смята да се реализира като изпълнител на поп музика и преподавател по солфеж и вокално майсторство.

6. Магдален Генадиев Цветанов, на 20 г., от гр. Ябланица.
Учи в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специалност „Специална педагогика”, II курс.  Иска да стане възпитател в специализираното училище за хора с увреден слух в София.

7. Миглена Йорданова Узунова, на 29 г., от гр. Елена.
Учи във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, специалност „Библиотечно-информационни дейности”, III курс. Мотивирана е чрез различни дейности в библиотечната сфера да събуди интереса на младите хора към четенето на книги.

8. Петко Васков Сталинчев, на 25 г., от с. Дълбок дол, общ. Троян.
Учи в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специалност „Социални дейности”, I курс. Би искал да се развива в социалната сфера и да помага на хора в неравностойно положение.

9. Петър Митков Ганев, на 21 г., от гр. Сливен.
Учи в Университет по библиотекознание и информационни технологии в София, специалност „Библиотечен и информационен мениджмънт”, I курс. Желае да се развива в сферата на информационните технологии и така да помага на други студенти с увреждания.

10. Петя Георгиева Илиева, на 24 г., от гр.Чипровци.
Учи в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство в град Пловдив. Бакалавър със специалност „Педагогика на обучението по музика”, профил „Народно пеене”. Като магистърска степен изучава „Арт мениджмънт” и смята да се развива в конкретната област.

11. Радостина Ивайлова Григорова, на 19 г., от гр. София.
Учи в Медицински колеж „Йорданка Филаретова”, специалност „Масажист”, I курс. Има амбиции да работи по специалността си.

12. Светослав Генчев Георгиев, на 26 г., от гр. Габрово.
Учи в Национална спортна академия „Треньорски факултет”, специалност  „Лека атлетика”. Параолимпийски шампион по лека атлетика, желае да бъде треньор по тази спортна дисциплина.

13. Станислав Йорданов Йорданов, на 22 г., от гр. София.
Завършва професионален бакалавър в Медицинския колеж „Йорданка Филаретова” гр. София, специалност „Лечебен масаж”. В момента учи в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”, I курс. Желанието му е да работи в клиника и да развива специална терапия, помагаща на хора с двигателни увреждания да подобрят физическите си способности.

14. Стефан Пламенов Цвятков, на 20 г., от гр. Габрово.
Учи в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специалност „Социални дейности”, I курс. Желанието му е да работи в някоя от организациите на и за хора с увреждания в България. 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt