Картов център

Издаване, получаване и плащане на карти

Видове карти и ползите от тях

Срокове и процедури, готови карти

Мобилни приложения и специални намаления

Издаване на карта

[Студенти/Докторанти/Специализанти] Подаватe заявление в обслужващия Ви отдел “Студенти” или отдел “Докторанти и Следдипломна квалификация”;

[Преподаватели/Служители] Подаватe заявление в отдел “Човешки ресурси” – Ректорат, тунел.

Необходими документи за издаване и преиздаване на карта

Документ за удостоверяване на активен статут [студентска книжка/заповед за зачисляване/служебна бележка];

Платежен документ за издаване на карта [служебен бон от каса/вносна бележка от търговска банка/разписка от ePay/EasyPay/FastPay/разплащателен терминал];

Матова паспортна снимка [формат 3.5/4.5 см];

На място се попълва заявлениe за издаване на карта, а самата карта се получава в посочените места по факултети – около 2 седмици след подаването на заявлението.

Подновяване на валидност на карта на ISIC SU/ITIC SU

Подновяването на ISIC SU се случва само в обслужващия Ви отдел “Студенти” или отдел “Докторанти и Следдипломна квалификация” до края на м. ОКТОМВРИ;

Подновяването на ITIC SU се извършва в отдел “Човешки ресурси” – целогодишно;

EYC SU и SU картите се ПРЕИЗДАВАТ, заявките се подават в обслужващия Ви отдел “Студенти” или отдел “Докторанти и Следдипломна квалификация” до края на м. ОКТОМВРИ;

ПРЕИЗДАДЕНА карта се получава за около 2 работни седмици от заяваването.

Необходими документи за подновяване на валидност на ISIC SU/ITIC SU

Документ за удостоверяване на активен статут [студентска книжка/заповед за зачисляване/служебна бележка];

Платежен документ за издаване на карта [служебен бон от каса/вносна бележка от търговска банка/разписка от ePay/EasyPay/FastPay/разплащателен терминал];

На място се попълва заявление и се поставя холограмен стикер на пластиката, без необходимост от издаване на нова. Картите, които не са ясно четими поради износване/физически дефект и др. – се ПРЕИЗДАВА и се заплаща такса като за нова карта.

Получаване на карта

Карти се изработват за около 2 седмици след подаването на заявлението и се получават всяка четвъртък след 13:00 ч. от посочените места по факултети.

Биологически факултет – филиална библиотека “Биология”;

Богословски факултет – филиална библиотека “Теология”;

Геолого-географски факултет – филиална библиотека “География”;

Исторически факултет – филиална библиотека “История”;

Медицински факултет – Централна университетска библиотека;

Стопански факултет – филиална библиотека “Стопански науки”;

Факултет по журналистика и масови комуникации – филиална библиотека “Журналистика и масови комуникации”;

Факултет по класически и нови филолологии – Централна университетска библиотека;

Факултет по математика и информатика – филиална библиотека “Математика и информатика”;

Факултет по начална и предучилищна педагогика – филиална библиотека “Науки за образованието и изкуствата”;

Факултет по педагогика – филиална библиотека “Педагогика”;

Факултет по славянски филологии – филиална библиотека “Филологии”;

Факултет по химия и фармация – филиална библиотека “Химия и фармация”;

Физически факултет – филиална библиотека “Физика”;

Философски факулет (Психология и Философия) – филиална библиотека “Философия”;

Философски факулет (Библиотечно-информационни науки, Културология и Публични информационни системи) – филиална библиотека “Библиотечно-информационни науки”;

Философски факулет (останалите спец. и катедри) – филиална библиотека “Социални науки”;

Юридически факултет – Юридическа библиотека

[+POS терминали] Каси на Софийски университет

Паричен салон – Ректорат, Северно крило, ет. IV;

Каса на Биологически факултет – Западно крило, ет. II, каб. 233;

Каса на Медицински факултетет – Деканат (стъклената сграда), ет. II;

Каса на Стопански факултет – Западно крило, ет. IV, каб. 408;

Каса на Факулет по математика и информатика – Централно крило, ет. II, каб. 215;

Каса на Факултет по начална и предучилищна педагогика – Южно крило, ет. II, каб. 221;

Каса на Факултет по химия и фармация – Северно крило, ет. V, каб. 508;

Каса на Физически факултет – А сграда, Източно крило, ет. I, каб. 118.

Други възможности за плащане

Всеки търговски банков клон в България;

Електронно банкиране;

Мобилно банкиране;

ePay/EasyPay/FastPay/разплащателен терминал – без код, а като банков превод.

Сметка на СУ “Св. Климент Охридски”

IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01;

BIC: BN BG BG SD;

Сума: 10, 15, 18 BGN – в зависимост за какво плащате;

Основание: Такса за издаване на SU карта – 10 лв.;

Основание: Такса за издаване на ISIC SU карта – 15 лв.;

Основание: Такса за издаване на EYC SU карта – 15 лв.;

Основание: Такса за издаване на ITIC SU карта – 18 лв.;

Основание: Такса за подновяване валидност на ISIC SU карта – 10 лв.;

Основание: Такса за подновяване валидност на ITIC SU карта – 15 лв.;

Задължено лице: Пълните имена по лична карта и ЕГН/ЛНЧ на задълженото лице;

Наредител: Лицето, извършващо превода.

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Не се чете? Сменете текста. captcha txt