Картов център

Видове карти

Видове карти и ползите от тях

Срокове и процедури, готови карти

Мобилни приложения и специални намаления

SU карта за учащи/преподаватели/служители
[издаване 10 лв.]

Читателска карта за всички библиотеки към Университетската библиотека на Софийския университет;
Пропуск за общежитията и сградите на СУ;
Удостоверява статут на студент/докторант/специализант/преподавател/служител.

ISIC SU карта за редовно учащи
[издаване 15 лв./подновяване на валидност 10 лв.]

Читателска карта за всички библиотеки към Университетската библиотека на Софийския университет;
Пропуск за общежитията и сградите на СУ;
Международна карта за учащи с над 1 500 намаления в България и над 45 000 намаления в над 130 държави;
Карта за 50% намаление на билети и абонаментни карти при пътуване с БДЖ (националният железопътен превозвач) – важи до 25 г. вкл.;
Карта даваща право за издаване/зареждане на студентска/докторантска карта за обществения транспорт в София (вкл. метро, трамваи, тролеи, автобуси БЕЗ нощния транспорт);
Билети за събития и концерти с намаление;
Безплатен онлайн курс по английски език за 3 месеца;
Безплатен IELTS тест;
MyISIC – мобилно приложение за намаленията с ISIC в България;
ISIC – мобилно приложение за намаленията с ISIC по света;
Удостоверява статут на учащ и ползване на намаления извън договорените с ISIC.

EYC SU карта за младежи до 29 г. вкл. – учащи/преподаватели/служители
[издаване 15 лв.]

Читателска карта за всички библиотеки към Университетската библиотека на Софийския университет;
Пропуск за общежитията и сградите на СУ;
Европейска младежка карта с над 1 200 намаления в България и над 60 000 намаления в 36 държави в Европа;
Билети за събития и концерти с намаление;
MyEYC – приложението за намаленията с EYC в България;
Удостоверява статут на младеж и ползване на намаления извън договорените с EYC.

ITIC SU карта за щатни преподаватели или за хонорувани с поне 18 часа седмична учебна заетост
[издаване 18 лв./подновяване на валидност 15 лв.]

Читателска карта за всички библиотеки към Университетската библиотека на Софийския университет;
Пропуск за общежитията и сградите на СУ;
Международна преподавателска карта с над 1 000 намаления в България и над 40 000 намаления в 130 държави;
Билети за събития и конференции с намаление;
MyISIC – мобилно приложение за намаленията с ITIC в България;
ISIC – мобилно приложение за намаленията с ITIC по света;
Удостоверява статут на преподавател и ползване на намаления извън договорените с ITIC.

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Не се чете? Сменете текста. captcha txt