In Без категория

Уважаеми колеги,

Можете да се запознаете със списъка на всички кандидати в частичните избори.
На приложения след списъка адрес, можете да получите подробна информация за всеки кандидат.

 • Биологически факултет
  Георги Павлов Андонов Молекулярна биология
  Мария Валентинова Вълева Молекулярна биология
  Росен Любомиров Иванов Молекулярна биология

 

 • Стопански факултет
  Илия Пламенов Дечков Икономика и финанси на английски език
  Мария Асенова Чакърова Бизнес администрация за неспециалисти

 

 • Факултет по нови и класически филологии
  Атанас Иванов Душков Немска филология
  Екатерина Валентинова Тодорова Немска филология
  Константин Константинов Цонков Немска филология
  Михаела Тонева Донева Японистика

 

 • Факултет по науки за образованието и изкуствата
  Велина Ичкова Кутева Физическо възпитание и спорт
  Жаклин Ангелова Руменова Предучилищна и начална училищна педагогика
  Златка Ангелова Георгиева Ерготерапия за деца и възрастни с нарушения
  Никол Минчева Недялкова Предучилищна и начална училищна педагогика

 

 • Факултет по химия и фармация
  Александрина Николаева Бойна Фармация
  Ивета Иванова Стамболийска Фармация
  Михаил Дамянов Петров Фармация

 

 • Философски факултет
  Анна Илиева Мангалова Детско-юношеска и училищна психология
  Виктория Константинова Крънева Политология
  Жаклин Демирева Стефанова Библиотечно-информационни науки
  Златка Тодорова Хаджииванова Публична администрация
  Иван Тодоров Тодоров Политически мениджмънт
  Николай Димитров Гергинов Публична администрация

 

 • Факултет по славянски филологии
  Атанас Тодоров Нейчев Литература, кино и визуална култура
  Веселина Тодорова Николова Славянска филология
  Тина Валентинова Иванова Българска филология

 

 • Богословски факултет
  Виктория Панайотова Георгиева-Владимирова Религията в Европа
  Никола Горан Димич Теология

 

 • Исторически факултет
  Даниел Мартинов Иванов Античност и Средновековие
  Ивета Ивайлова Живкова Архивистика и документалистика
  Илиян Николов Дзанков История

 

 • Юридически факултет
  Доминика Пламенова Припърженска Право
  Иван Владимиров Жуглев Право
  Милен Анжелов Иванов Право
  Радина Йонкова Вангова Право
  Реджеп Реджепов Тинев Право
  Рени Владимирова Петрова Право
  Симеон Ивайлов Иванов Право
  Теодора Живкова Куманова Право
  Цочо Атанасов Бошнаков Право
  Яна Вескова Обрешкова Международни отношения

 

 • Докторанти
  Теодора Александрова Йовчева

Можете да се запознаете с кандидатите на адрес: https://drive.google.com/drive/folders/1fNAnclKvJF86QL-3jOG51XeSF4ZjUsTo?fbclid=IwAR3uZhP_-_HP93xGUzqKjJB83uQodf4mQWS6sfzJfF_vmO0Un6gvDsLN6u0

 

Поради удължаването на срока за подаване на кандидатури изборният период ще започне от 12:00 часа на 05.11.2018 и ще завърши в 23:59 часа на 09.11.2018г. !!!

Как да гласувам в survey системата?
Отивате на адрес survey.uni-sofia.bg. Натискате „Вход“ и въвеждате потребителското си име и парола от СУСИ. След това натискате върху „Анкети“. След това избирате анкетата за съответния факултет ( „Избори за членове на Студентски съвет от квотата на …“).
Ако не ви се появява, то натиснете текста „Запишете курс“ или “Enroll me” (в зависимост от езиковите ви настройки). Ще ви се появят няколко анкети, които са за различните факултети. Можете да гласувате само за анкетата, която е за вашия факултет! В анкетата имате право да гласувам само за един кандидат. Натискам радио бутона на един от тях, след това натискам бутона “Submit” и гласът ви ще бъде отчетен ! ДА, толкова е лесно !

Напомняме ви, че изборите ще се проведат електронно, повече информация затова можете да намерите на адрес: 
https://sustudents.bg/частични-избори-за-попълване-на-свобо-3/

Всеки участник в изборите, независимо дали е кандидат за свободна квота, или избирател, следва да се запознае подробно с Правилата за провеждане на избори, Правилника за устройството и дейността на Студентски съвет, Правилника за устройството и дейността на Софийски университет „Св. Климент Охридски” и със Закона за Висше образование в България.
Желаем успех на всички!

 

Leave a Comment

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt