In Избори за Студентски съвет

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Mожете да се запознаете с кандидатурата на всеки от желаещите да бъде Ваш представител в Общо събрание на Студентски съвет и в Общо събрание на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ във Фейсбук страницата ни и да разберете какво го мотивира да станат част от студентското самоуправление на Университет.

Изборите ще се проведат от 10:00 ч. на 24 октомври 2022 г. до 20:00 ч. на 25 октомври 2022 г. в системата Survey.

За кандидатите за представители на студентите, право на глас има всеки студент, обучаващ се в същия факултет, записан за зимен семестър на учебната 2021 г. – 2022 г.

За кандидатите представители на докторантите право на глас има всеки докторант в редовна или задочна докторантура.

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt