In Новини

Кандидатури за частични избори за СС

Уважаеми колеги,
Тук ще можете да разгледате мотивационните писма на кандидатиралите се за частичните избори на Студентски съвет по факултети. Лична информация като телефони, имейли, адреси и т.п. е премахната. Срещу всяко име ще намерите линк с Мотивационното писмо на кандидата.

Четете и изберете своя представител!

ЮФ – 1 свободна квота

Васил Силяновски – Мотивационно писмо В. С.
Вера Тодорова – Мотивационно писмо В. Т.
Иван Недков – Мотивационно писмо И. Н.
Мартин Арсов – Мотивационно писмо М. А.

ФФ – 1 свободна квота

Емил Марков – Мотивационно писмо Е. М.
Даниел Стоев – Мотивационно писмо Д. С.
Кристиян Якуб –
Румен Митев – Мотивационно писмо Р. М.
Чавдар Цветков – Мотивационно писмо Ч. Ц.

ИФ- 1 свободна квота

Ангел Златков – Мотивационно писмо А. З. ; 2 стр.
Зорница Радулова – Мотивационно писмо З. Р. ; 2 стр.
Никола Занев – Мотивационно писмо Н. З.

ФП – 2 свободни квоти

Атанас Генчев –
Елениан Петков –
Сияна Стоянова – Мотивационно писмо С. С.

ФСлФ – 2 свободни квоти

Александра Дянкова – Мотивационно писмо А. Д.
Калоян Анастасов – Мотивационно писмо К. А.
Лъчезара Пръвчева – Мотивационно писмо Л. П.
Павел Стефанов – Мотивационно писмо П. С.
Пламен Колевски – Мотивационно писмо П. К.

БогФ – 1 свободна квота

Иван Хаджинеделчев – Мотивационно писмо И. Х.
Павел Петев –

ФКНФ – 1 свободна квота

Владислав Виденовски – Мотивационно писмо В. В.
Лили Дончева – Мотивационно писмо Л. Д.

ФМИ – 4 свободни квоти

Благовест Тренчев – Мотивационно писмо Б. Т.
Любомир Николаев – Мотивационно писмо Л.Н.
Минчо Гайдаров – Мотивационно писмо М. Г.
Оля Стаматова – Мотивационно писмо О. С.

ФзФ – 1 свободна квота

Моника Колева – Мотивационно писмо М. К.

БФ – 1 свободна квота

Йонко Сашов –
Милен Тодоров – Мотивационно писмо М. Т.

ГГФ – 2 свободни квоти

Джем Юмер – Мотивационно писмо Д. Ю.
Димитър Кьосев –
Мартина Ризова – Мотивационно писмо М. Р.

ФНПП – 1 свободна квота

Катрин Жекова – Мотивационно писмо К. Ж.
Цвета Видева – Мотивационно писмо Ц. В.

СтФ – 2 свободни квоти

Лилиан Стойкова – Мотивационно писмо Л. С.
Петър Ганчев – Мотивационно писмо П. Г.
Сирма Пенкова – Мотивационно писмо С. П.

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt