In Новини

Кампания по стипендии – летен семестър на учебната 2011/2012

Уважаеми колеги,
От понеделник – 09.04.2012г. стартира кампанията по стипендии на СУ „Св. Климент Охридски”. Този семестър, отново документи за стипендии в Университета ще се подават само онлайн. С разработената платформа студентите са улеснени в цялостната процедура по кандидатстване.
Студентите ще могат да подават молби по всяко едно време, след което ще трябва само да ги заверяват в отдел „Студенти”.
Правилата за отпускане на стипендии можете да намерите – ТУК

Чрез сайта на платформата – www.stipendii.uni-sofia.bg , можете да подавате своите документи.
Преди да започнете да използвате системата, молим да се запознаете подробно с УПЪТВАНЕТО – ТУК
Неподалите документи за стипендия чрез онлайн платфората, няма да участват в класирането.

Срокове за подаване на молби за стипендии:

В срок от 09.04.2012г. до 22.04.2012г./до 23:59 часа/; се подават индивидуални формуляри чрез платформата – www.stipendii.uni-sofia.bg
В срок от 09.04.2012 г. до 27.04.2012 г.вкл., формулярите се подават в отдел’’Студенти’’ на съответния факултет за заверка на успех.
В срок от 02.05.2012г. до 03.05.2012г. вкл., могат да се подават възражения от студентите в Университета по повод технически пропуски и несъответствия и тяхното отстраняване в подадените и потвърдени формуляри в системата.В срок от 04.05.2012г. могат да се извършват проверки на данните в индивидуалните формуляри и в списъците за класиране;

В срок до 07.05.2012 г. става обявяването на класирането и на студентите, които ще получават стипендия със заповед на ректора, която се публикува в интернет сайта на СУ „Св. Климент Охридски”, в интернет сайта на Студентски съвет.

Забележка: Документи за стипендии, получавани без ограничения (целогодишни) ще се приемат в Паричен салон на СУ – четвърти етаж, северно крило на Ректората, а за външните факултети в касите им, за следните категории учащи:
а) студенти с трайни увреждания;
б) несемейни студенти без двама родители;
в) несемейни студенти с двама родители с трайни увреждания;
г) несемейни студенти с починал родител и родител, който е с трайни увреждания – от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването;
д) студентки с деца до 6 годишна възраст.
е) студентите, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.
ж) бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или упражняването на родителските права е предоставено на бащата студент.

Документи за стипендии за чуждестранни студенти се приемат в Паричен салон на СУ – четвърти етаж, северно крило на Ректората.
Заповед на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ за определяне на сроковете за държавни стипендии
За контакти с Комисията по държавни стипендии:
За лични въпроси и питания – stipendii@students.uni-sofia.bg
За всякакви други въпроси и питания – Facebook –  страницата ни
Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt