In Новини

Кампания по стипендии за зимен семестър на учебната 2011/2012

Уважаеми колеги,
От днес стартира кампанията по стипендии на СУ „Св. Климент Охридски”. Тази година Студентски съвет на СУ разработи платформа за подаване на документите онлайн, което ще улесни доста процедурата.
Студентите ще могат да подават молби по всяко едно време, след което ще трябва само да ги заверяват в отдел „Студенти”. Също така информацията няма да се набира отново на компютри и да се върши двойна работа, а ще има в базата данни и администратора само ще потвърждава молбата.
Правилата за отпускане на стипендии можете да намерите – ТУК


Чрез сайта на платформата – www.stipendii.uni-sofia.bg , можете да подавате своите документи.
Неподалите документи за стипендия чрез онлайн платфората, няма да участват в класирането.

Срокове за подаване на молби за стипендии:

В срок от 07.11.2011г. до 17.11.2011г./до 8:00 часа/; се подават индивидуални формуляри чрез платформата – www.stipendii.uni-sofia.bg
В срок от 07.11.2011 г. до 18.11.2011 г. формулярите се подават в отдел’’Студенти’’ на съответния факултет за заверка на успех.
В срок до 23.11.2011 г. се извършва класирането.
В срок от 24.11.2011г. до 25.11.2011 г. могат да се извършват проверки на данните в индивидуалните формуляри и в списъците за класиране;
В срок до 28.11.2011 г. става обявяване на студентите, които ще получават стипендия със заповед на ректора, която се публикува в интернет сайта на СУ „Св. Климент Охридски”, в интернет сайта на Студентски съвет

Забележка: Документи за стипендии, получавани без ограничения (целогодишни) ще се приемат в Паричен салон на СУ – четвърти етаж, северно крило на Ректората, а за студентите от външните факултети в касите на факултета, за следните категории учащи:

а) студенти с трайни увреждания;
б) несемейни студенти без двама родители;
в) несемейни студенти с двама родители с трайни увреждания;
г) несемейни студенти с починал родител и родител, който е с трайни увреждания – от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването;
д) студентки с деца до 6 годишна възраст .

е) студентите, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.
ж) бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или упражняването на родителските права е предоставено на бащата студент.

За контакти с Комисията по държавни стипендии:
За лични въпроси и питания – stipendii@students.uni-sofia.bg
За всякакви други въпроси и питания – Facebook –  страницата ни
Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt