In Новини

Кампания за стипендии за летен семестър на учебната 2010/2011г.

Уважаеми колеги, Ректорът на СУ “Св. Климент Охридски” обявява започването на кампанията по прием на документи за държавни стипендии за летен семестър на учебната 2010/2011г. в Университета. Вече са утвърдени правилата за получаване на стипендии и молбата, с която ще се кандидатства. Можете да ги намерите в раздел:
“За студенти – Стипендии”.

Срок за подаване на молбите от 16.03.2011г. /сряда/  до  25.03.2011г.
/петък/.

Обявата можете да видите – ТУК

ВАЖНО! Този семестър няма да могат да се получават молби-декларации за стипендии от нито едно място в Университета. Въведена е процедура по електронно попълване и разпечатване от студентите на молбите, след което реда за заверка и подаване е същият!

МОЛБА – ДЕКЛАРАЦИЯ (електронно попълване и разпечатване.)
(Формулярът не може да бъде записван, след като го попълните!)

МЕСТА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО ФАКУЛТЕТИ


Работно време: от 8:30 часа до 17:00 часа


В Конферентната зала в Информационния център на Ректората ще се подават молби за следните факултети: ИФ, ФФ, ЮФ, ФСлФ, ФКНФ, ФП, ГГФ, БогФ, ФЖМК

Факултет по математика и информатика, Химически и Физически факултет – документите ще се приемат във  Физически  факултет – зала: партер /фоайето срещу централния вход/

Стопански факултет – в кабинет 107

Факултет по начална и предучилищна педагогика – в кабинет 315

Биологически факултет – в кабинета на ФСС в БФ

Медицински факултет – Деканат на МФ, стая № 10 /кабинет на АСМБ – СУ/


ВАЖНО!!! Всички студенти трябва да напишат IBAN на разплащателна сметка  в ЛЕВА  в молбата си за стипендия. Титуляр на сметката трябва да е студентът.


УТОЧНЕНИЕ:

За стипендии, получавани без ограничения (целогодишни) за следните категории учащи:

а) студенти с трайни увреждания;

б) несемейни студенти без двама родители;

в) несемейни студенти с двама родители с трайни увреждания;

г) несемейни студенти с починал родител и родител, който е с трайни увреждания – от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването;

д) студентки с деца до 6 годишна възраст .

е) студентите, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.

ж) бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или упражняването на родителските права е предоставено на бащата студент.

Молби ще се приемат в Паричен салон на СУ – четвърти етаж, северно крило на Ректората за следните факултети – ИФ, ФФ, ЮФ, ФСлФ, ФКНФ, ФП, ГГФ, БогФ, ФЖМК, а за всички останали в касите в съответния факултет

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt