In Новини

Кампания за стипендии за зимен семестър

на учебната 2010/2011г.


Уважаеми колеги, Ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“ обявява започването на кампанията по прием на документи за държавни стипендии за зимния семестър на учебната 2010/2011г. в Университета. Вече са утвърдени правилата за получаване на стипендии и молбата, с която ще се кандидатства. Можете да ги намерите в раздел „За студенти – Стипендии“.

Можете да видите обявата ТУК

Места за прием на документите по факултети

Работно време: от 8:30 часа до 17:00 часа

Временно работно време за 16.11.2010 /вторник/ – в интервала от 10:00 часа до 12:00 часа документи няма да се приемат, заради митинг – шествието на СУ!


В Информационно – рекламния център в Ректората ще се подават молби за следните факултети:

ИФ, ФФ, ЮФ, ФСлФ,ФКНФ, ФП, ГГФ, БогФ, ФЖМК

Химически, Физически и Факултет по математика и информатика – документите ще се приемат в Химически факултет – кабинет 213

Стопански факултетв кабинет 107

Факултет по начална и предучилищна педагогика в кабинет 315

Биологически факултетв кабинета на ФСС в БФ

Медицински факултет Деканат на МФ, стая № 10 /кабинет на АСМБ – СУ/

ВАЖНО!!! Всички студенти трябва да напишат IBAN на разплащателна сметка в ЛЕВА в молбата си за стипендия. Титуляр на сметката трябва да е студентът.


УТОЧНЕНИЕ:

За стипендии, получавани без ограничения (целогодишни) за следните категории учащи:

а) студенти с трайни увреждания;

б) несемейни студенти без двама родители;

в) несемейни студенти с двама родители с трайни увреждания;

г) несемейни студенти с починал родител и родител, който е с трайни увреждания – от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването;

д) студентки с деца до 6 годишна възраст .

е) студентите, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.

ж) бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или упражняването на родителските права е предоставено на бащата студент.

Молби ще се приемат в Паричен салон на СУ – четвърти етаж, северно крило на Ректората – за следните факултети – ИФ, ФФ, ЮФ, ФСлФ,ФКНФ, ФП, ГГФ, БогФ, ФЖМК, а за всички останали в касите в съответния факултет!Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt