In Новини, Стипендии

Уважаеми колеги,

От 01.06.2020 г. до 12.06.2020 г. ще се проведе кампания за подаване на заявления за еднократна финансова помощ съгласно Правилата за отпускане на награди и помощи на учащите се в СУ „Св. Климент Охридски“ за учебната 2019/2020 г. и ПМС №90 от 2000 г.

📌 Кой има право да кандидатства за помощ?

Учащите в редовна форма на обучение, държавна поръчка, които не са получавали финансова помощ за учебната 2019/2020 година, и са:

 • кръгли сираци до 26-годишна възраст;
 • с намалена трудоспособност над 50%;
 • студенти от семейство с три и повече учащи деца;
 • студентско семейство с три и повече деца;
 • самотни майки с деца до 6-годишна възраст, при баща неизвестен;
 • студенти с други специфични случаи на тежко материално положение (пострадали от природни бедствия; семейства, обект на социално подпомагане; студенти до 26-годишна възраст, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за лица, лишени от родителска грижа деца, и други).

🗳️ Необходимите документи ще могат да бъдат подавани на място в отдел „Секретариат и деловодство“, Ректорат – кабинети 114 и 115 (в работно време), или дистанционно, адресирани до:

Комисия по стипендии, награди и помощи

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Ректорат, Централно крило, каб. 114/115

бул. „Цар Освободител“ 15

гр. София, Пощенски код 1504

❗  Документите трябва да са изпратени най-късно на 12.06.2020 г. (гледа се датата на пощенското клеймо).

📑 Необходими документи:

⇒ За кръгли сираци до 26-годишна възраст:

 • Заявление по образец (изтегли образец 3.7);
 • Номер на лична банкова сметка;
 • Копие или оригинал от смъртен акт на родителите и копие от акт за раждане (или друг документ, доказващ родствената връзка).

⇒ За студенти с намалена трудоспособност над 50%:

 • Заявление по образец (изтегли образец 3.7);
 • Номер на лична банкова сметка;
 • Копие от експертно решение на ТЕЛК на студента.

⇒ За студенти от семейство с три и повече учащи деца:

 • Заявление по образец (изтегли образец 3.7);
 • Номер на лична банкова сметка;
 • Бележки, доказващи учебния статус на братята или сестрите от училище или Висше училище, както и копие от актовете за раждане на всички деца (или друг документ, доказващ родствената връзка).

⇒ За студентско семейство с три и повече деца:

 • Заявление по образец (изтегли образец 3.7);
 • Номер на лична банкова сметка;
 • Копие от актовете за раждане на децата, както и бележки, доказващи студентските права на родителите.

⇒ За самотни майки с деца до 6-годишна възраст, при баща неизвестен:

 • Заявление по образец (изтегли образец 3.7);
 • Номер на лична банкова сметка;
 • Копие от акт за раждане на детето.

За студенти с други специфични случаи на тежко материално положение:

 • Заявление по образец (изтегли образец 3.7);
 • Номер на лична банкова сметка;
 • документи, доказващи тежкото материално състояние, като: удостоверение за възнаграждение за последните 6 месеца от работодателя на родителите на студента; бележка, доказваща, че има учащи се братя или сестри, както и акт за раждане на студента и другите деца в семейството; смъртен акт при един починал родител; експертни ТЕЛК решения на родители и други документи, доказващи нуждата.

 Заявленията и приложените документи ще бъдат разгледани и гласувани в най-кратък срок след приключване на подаването.

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност съгласно чл. 313 НК.

При възникнали въпроси, проблеми и затруднения можете да пишете на Комисията по стипендии, награди и помощи във Facebook: https://www.facebook.com/stipendiiSU/ или на имейл адрес: scholarships@students.uni-sofia.bg

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt