In Новини

Стартира кампанията за Евростипендиите по проект „Студентски стипендии и награди” – зимен семестър на уч. 2011/2012

Министерството на образованието, младежта и науката открива кампанията за кандидатстване за стипендии и награди за зимния  на учебната 2011/2012 г. по проект „Студентски стипендии и награди” – II фаза, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”.

В срок от 12.12.2011 до 15.01.2012 г. – 23:59 часа включително студентите имат възможност да кандидатстват по електронен път чрез специализирана интернет страница. Крайната дата за подаване на документите за стипендии и награди на хартиен носител във висшите училища е до 20.01.2012 г. вкл. Подробни разяснения ще намерите в секцията „Онлайн кандидатстване”.
От 19.12.2011г. до 20.01.201г. всички кандидатствали за стипендия или награда, чрез специализирания сайт на МОМН могат да си подадат формулярите на хартиен носител, както и придружаващите документи за наградите в отделите “Студенти” по факултети. Служебните бележки за наградите ще се подписват и подпечатват в Деканатите на всеки един факултет.
Интeрнет страница на проект “Студентски стипендии и награди” от ЕСФ по ОП РЧР
Документи на СУ “Св Климент Охридски”, относно проекта:
Стъпки за подаването на формуляри за стипендии и награди

Служебна бележка придружаваща формуляра за награда

Заповед на Ректора на СУ “Св. Климент Оридски” за европейските стипендии и награди

Разпределение на стипендиите и наградите за зимен семестър на учебната 2011/2012г.

За връзка с Комисията по европейски стипендии и награди на СУ:

За лични въпроси и питания – e-mail: eurostipendii_su@abv.bg
Facebook: http://www.facebook.com/pages
Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt