In Новини

Кампания за Евростипендии по проект
„Студентски стипендии и награди” – летен семестър на уч. 2011/2012

Министерството на образованието, младежта и науката открива кампанията за кандидатстване за стипендии и награди за летния семестър на учебната 2011/2012 г. по проект „Студентски стипендии и награди” – II фаза, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”.
В срок от 02.04.2012г. до 07.05.2012 г. – 23:59 часа включително студентите имат възможност да кандидатстват по електронен път чрез специализирана интернет страница. Крайната дата за подаване на документите за стипендии и награди на хартиен носител във висшите училища е до 11.05.2012 г. вкл. Подробни разяснения ще намерите в секцията „Онлайн кандидатстване”.

От 02.04.2012г. до 11.05.2012г. всички кандидатствали за стипендия или награда, чрез специализирания сайт на МОМН могат да си подадат формулярите на хартиен носител, както и придружаващите документи за наградите в отделите “Студенти” по факултети. Служебните бележки за наградите ще се подписват и подпечатват в Деканатите на всеки един факултет.
През този семестър наградите ще бъдат разпределяни на базата на факултети, а не по специалности!
Важно!!! Формуляр за награда, които не е окомплектован с целия набор от документи: заверения формуляр от сайта на МОМН, служебна бележка по образец, удостоверявща участието на студента в проекта и първа и последна страница на проекта и/или сниман целия проект, грамота и/или друг документ, няма да бъде потвърждаван в системата!
Интeрнет страница на проект “Студентски стипендии и награди” от ЕСФ по ОП РЧР
Документи на СУ “Св Климент Охридски”, относно проекта:
Стъпки за подаването на формуляри за стипендии и награди
Служебна бележка придружаваща формуляра за награда
Заповед на Ректора на СУ “Св. Климент Оридски” за европейските стипендии и награди
Разпределение на стипендиите и наградите за летен семестър на учебната 2011/2012г. ще излезе от 02.05.2012г. нататък.
За връзка с Комисията по европейски стипендии и награди на СУ:
За лични въпроси и питания – e-mail: eurostipendii_su@abv.bg
Facebook: http://www.facebook.com/pages
Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt