In Новини

Информация за европейските стипендии и награди


Уважаеми колеги,

Днес, 20 май 2011г. след среща на студентските съвети на СУ „Св. Климент Охридски”, Технически университет-София, Университет по национално и световно стопанство, Нов Български Университет с Министъра на образованието, младежта и науката – проф. д-р Сергей Игнатов, г-жа Мария Фъртунова – директор на Дирекция „Висше образование” и г-жа Юлия Милчева – главен директор на дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” по повод стартирането на втора фаза на проект „Студентски стипендии и награди”, стана ясно че има забавяне от страна на Министерство на образованието, младежта и науката.

Обсъдиха се изискванията на Европейския социален фонд, на Управляващия орган – МТСП и на оценителната комисия от независими експерти, както и всички необходими стъпки за успешното стартиране на проекта.

Беше обещано, че ако на 26 май 2011г. оценителната комисия излезе с положителна оценка по проекта, заповедта на ръководителя на Договарящия орган – Министъра на образованието, младежта и науката ще бъде издадена в срок 1-6 юни 2011 г. и тогава ще започне фактичестото изпълнение на дейностите по кандидатстване за стипендии и награди.

Студентските съвети получиха уверение от МОМН, че в рамките на втора фаза на проекта ще се изплащат средства за стипендии и награди за  всички класирани студенти, които са имали студентски права през учебната 2010 – 2011 г.


Веднага след срещата, по желание на студентите, на интернет страницата на проекта (http://eurostipendii.mon.bg ) беше публикувана инструкцията за реда и условията за предоставяне на студентски стипендии и награди.
В тази инструкция е обяснено кои студенти имат право да кандидатстват, какви са условията за кандидатстване и всички подробности към кандидатстването, за това Ви помолим да я прочетете внимателноМожете да я намерите – ТУК!
Тази година кандидатстването ще бъде  разделено по специалности, като всяка специалност ще има съответната бройка.

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt