In Новини

Студентски съвет на СУ се обявава против всякакви прояви на деструктивно поведение от страна на протестиращите по отношение на различни сгради и културно-исторически забележителности, каквато е и сградата на Университета.

Чупене, хвърляне на предмети, замърсяващи фасадата, писане със спрей на лозунги и нецензурни обръщения не са желани и приемливи за студентите от СУ. За нас тази сграда е не само мястото, в което се доразвиваме интелектуално, но и обект и причина за гордост, че се обучаваме именно тук.

Протестите са начин за изразяване на несъгласие с действия и процеси, насочени срещу интересите на протестиращите. Това обаче не е повод да се нарушават нечии други, още повече когато това е свързано с разходването на средства за възстановяване на щетите. Протестиращите не трябва да са вандали или на свой ред да вредят на интереси и ценности, нямащи отношение към протеста.

Призоваваме всички да запазят духа и културното поведение на разумно-мислещи и осъзнати хора! Нека Вашето недоволство не дискредитира каузата и оценката за Вас от останалата част от обществото! Ние искаме да запазим това, което имаме и да го подобрим, а не да го разрушаваме и превръщаме в място за изливане на негативни емоции.

Студентски съвет приканва към добронамерено отношение и пазене на културните ценности, мирния характер на протестите и  въздържане от некоректно поведение спрямо сградата на Софийския университет.

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt