2014-10-01_19434Практически Студентският съвет се състои от представителите на студентите и докторантите в Общото събрание на Софийски университет разпределени в съотношение 52 студента и 8 докторанта. Мандатът на представителите на студентите и докторантите е двугодишен, съответно на всеки две години се избира пълен състав на Студентски съвет, а по средата на този мандат се осъществяват частични избори за попълване на свободни квоти.

Такъв тип избори – частични предстои през ноември месец 2014 година. За провеждането на изборите Общото събрание на Студентски съвет утвърждава Централна студентска избирателна комисия, която е отговорна за цялостния процес на организация и провеждане на изборите и обявяването на изборните резултати.

На частични избори се попълват освободени места от напуснали или отстранени членове на Студентски съвет. Всеки студент или докторант с непрекъснати права, в зависимост от свободните квоти, има право да участва в изборите по ред определен от изборната комисия.

Освен тези избори, Студентски съвет е отговорен и за провеждането на изборите за Домови съвети в общежитията на СУ "Св. Климент Охридски". Аналогично на изборите за Студентски съвет и тук е определена изборна комисия. Изборите се провеждат през  ноември.

Домовите съвети се състоят от пет човека, от които четери са студенти живущи в блока, а петият е Домакина на блока. Избор на домови съвет се осъществява за всеки вход по отделно. Право на глас имат всички живущи в блока към момента на изборите, независимо дали са студенти, граждани на България или чуждестранни студенти.

Домовите съвети подпомагат дейността на Домакина на блока по следенето за спазването на различните правилници. Те заедно с Домакина на блока осъществяват ежемесечни проверки на стаите в общежитието, дават предложения за налагане на наказания на живущи, вкл. отстраняване от общежитие.

Към Домовите съвети можете да се обърнете, когато имате оплаквания от Ваши съседи, забележите нещо нередно или имате идея за подобрения в блока. В рамките на Поделение "Социално-битово обслужване" домовите съвети могат да поемат инициатива и да реализират различни проекти за подобряване на битовите условия в блоковете.

Домовите съвети са отговорни за избора на отговорниците на етаж. Отговорниците по етажите получават отстъпва от наема си – в размер на 50%, а Председателят на домовия съвет получава 70% отстъпка, за извършена дейност в съответен месец той може да получи и възнаграждение в размер на 1/3 от заплатата на Домакина на блока.

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt