In Без категория

Уважаеми колеги,

Студентски съвет на основание чл. 5, т. 9 и чл. 8, ал. 2 от Правилника за
ползване на студентските общежития на Софийски университет „Св. Климент
Охридски“, обявява конкурс за избор на Домови съвети в блоковете за мандат
през 2018/2019 учебна година. Имат право да се кандидатират всички студенти
и докторанти в редовна форма на обучение в Софийски университет, които
към момента на подаване на документите не са лишени от студентски права
или не са прекъснали докторантурата си. Кандидатите следва да познават
добре нормативната база за функционирането на общежитията.
Правилниците могат да бъдат изтеглени от секция „полезни ресурси“ на
настоящия сайт.

Подаването на кандидатури за участие в конкурса се извършва онлайн на
адрес: DORMITORYELECTIONS@STUDENTS.UNI-SOFIA.BG

Кандидатите следва да представят:
попълнено заявление за участие в изборите (по образец);
– мотивационно писмо;
декларация, удостоверяваща съгласие за обработване на личните данни на
кандидата във връзка с провеждане на избори за Домови съвети, мандат 2018/2019
(по образец);

! за СТУДЕНТИ – уверение за доказване на студентски права, копие от студентска
книжка (първа страница + страницата с подпис и печат за заверен текущ семестър)
или извлечение от профила на студента в СУСИ, от което е виден статусът на кандидата;

! за ДОКТОРАНТИ – копие от заповед за зачисление;

Крайният срок за подаване на документи е 07 декемрви 2018г.
Изборите по блокове ще се проведат между10.12.2018г. и 01.12.2017г. както
следва:
10.12.2018 (понеделник) – избори за нов домови съвет
18:00 часа – блок 52, вход “А” (читалня, 6-ти етаж);
18:00 часа – блок 57, вход “Б”(фоайе)
19:00 часа – блок 57, вход “В” (фоайе)
19:00 часа – блок 52, вход “Б” (фоайе)

11.12.2018 (вторник) – избори за нов домови съвет
18:00 часа – блок 41, вход “А” (читалня, 6-ти етаж)
19:00 часа – блок 41, вход “Б” (читалня, 6-ти етаж)
19:00 часа – блок 52, вход “В” (фоайе)

12.12.2018 (сряда) – избори за нов домови съвет
18:00 часа – блок 55, вход “Б” (читалня, 4-ти етаж)
18:00 часа – блок 17 (фоайе)
19:00 часа – блок 18 (читалня, 3-ти етаж)
19:00 часа – блок 51 (фоайе)
13.12.2018 (четвъртък) – избори за нов домови съвет

17:00 часа – блок 42, вход “Б” (фоайе)
18:00 часа – блок 8 (читалня, 7-ми етаж)
18:00 часа – блок 50, вход “А” (фоайе)
19:00 часа – блок 50, вход “Б” (фоайе)

Декларация за лични дани!

Заявление за участие!

Leave a Comment

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt