In Новини, Събития

 Уважаеми, колеги

 

Информираме Ви, че Студентски съвет при СУ започва кампания по набирането на кандидати за квотата на учащите в Общите събрания на:

 

 1. Геолого-географския факултет;

 2. Медицински факултет;

 3. Факултет по начална и предучилищна педагогика;

 4. Факултет по педагогика – избори за новия мандат;

 5. Факултет по славянски филологии;

 6. Факултет по химия и фармация – избори за новия мандат;

 7. Физически факулет – ще участват само студентите в изборите, тъй като има излъчена докторантска квота;

 8. Може и други факултети да се включат в движение.

Защо е важно да участвате? Защото ще избирате следващия декан и политиката на факултета в следващите 4 години.


Графикът за кампанията е следният:

⇒ сряда 01 – петък 17 април 23:59 ч. – ПРИЕМ НА КАНДИДАТУРИ
⇒ събота 18 април – РАЗГЛАСЯВАНЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ В ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ

⇒ сряда 22 април 0:00 – петък 24 април 23:59 ч. – ГЛАСУВАНЕ ЗА КАНДИДАТИТЕ ПРЕЗ ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА
⇒ събота 25 април – ОБЯВЯВАНЕ НА ОФИЦИАЛНО ИЗБРАНИТЕ КАНДИДАТИ И ИНФОРМИРАНЕТО ИМ ЛИЧНО
⇒ събота 25 – сряда 29 април 23:59 ч. – ОБЖАЛВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

Допълнителна информация:

КВОТА

ОС на факултета се състои от щатни преподаватели, учащи и администрация:

 • поне 80% щатни преподаватели

 • поне 18% учащи

 • до 2% за администрация

Учащ – студент/докторант, който е в редовна форма на обучение, не е прекъснал образованието си и не е семестриално завършил.

ПРИЕМ НА КАНДИДАТУРИ

След срока, кандидатурите няма да бъдат разгледани. 

РАЗГЛАСЯВАНЕТО НА КАНДИДАТУРИТЕ

Това ще стане чрез Фб групата на факултетите, както и чрез специална статия на сайта на Студентски съвет. Всеки ще може да се запознае с мотивационното писмо и лицето на всеки кандидат.

ГЛАСУВАНЕТО

Гласуването ще се проведе на адрес: http://survey.uni-sofia.bg/ от 0:00 ч. на 22 до 23:59 ч. на 24 април.

Докторантите ще гласуват в специална урна в офиса на Студентски съвет на 22, 23, 24 април в приемното време.

ОБЯВЯВАНЕТО НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Резултатите ще бъдат обявени в събота 25 април. Всички кандидатирали се ще получат мейл с резултатите.
Резулатите ще бъдат публикувани и на страницата на Студентски съвет и ще бъдат разгласени във Фб групите на факултетитеМандатът на избраните членове ще бъде 2 години, освен ако не настъпят промени в статута на учащите. 

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt