In Новини

ИЗБОРИ ЗА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ

ЗА ПОПЪЛВАНЕ КВОТИТЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“


Уважаеми колеги,

поради недостатъчен брой кандидидати, както и липсата на такива в някои факултети, Централната избирателна комисия (ЦИК) удължава срока за прием на документи до 13.12.2013 г.(включително)

Часове: между 11-14ч.

Място: офисът на Студентски съвет, кабинет 24-А (южно крило 1 етаж).

Изборите ще се проведат на 18.12.2013 г. от 09:30 до 16:30 часа.


Необходими документи за кандидатстване:

  1. Попълнено заявление (попълва се на място при подаване на документите);

  2. Уверение за записан  зимен семестър на 2013/2014 (от отдел „Студенти“ в съответните факултети);

  3. Копие от студентската книжка – първата страница и страницата със заверен зимен семестър на 2013/2014;

  4. Мотивационно писмо.


В деня на провеждане на избори се забранява всякакъв вид агитация и пропаганда от страна на кандидатите или техните привърженици.

Разпределение по квоти (в квотите са нанесени корекции след преизчисление):

БогФ

1

БФ

3

ГГФ

3

ИФ

3

МФ

2

СтФ

3

ФЖМК

2

ФКНФ

5

ФСлФ

3

ФП

1

ФНПП

5

ФФ

7

ФзФ

1

ФХФ

1

ФМИ

6

ЮФ

6

Докторанти

8

БогФ

1

БФ

3

ГГФ

2

ИФ

3

МФ

2

СтФ

3

ФЖМК

2

ФКНФ

6

ФСлФ

2

ФП

2

ФНПП

5

ФФ

6

ФизФ

1

ФХФ

2

ФМИ

6

ЮФ

6

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt