In Новини

Уважаеми колеги,

Студентски съвет обявява избори за попълване квотите на студентите и докторантите в Общото събрание на Университета. Организацията защитава студентските интереси, концентрира се върху разрешаването на съществуващи или впоследствие възникнали проблеми, грижи се за подобряване на условията и средата, в които учим, живеем и се развиваме като студенти на СУ.

Членовете на СС активно участват в органите за управление в Университета. Повече за самата дейност можете да откриете в сайта.

Кой има право да се кандидатира?

Всеки студент в СУ и всеки докторант.

За да кандидатствате, трябва да представите следните ДОКУМЕНТИ:

Заявление-декларация

⇒ Уверение за записан зимен семестър на 2017/2018 или студентска книжка, заверена за зимен семестър на 2017/2018 (за студентите) или копие от заповед за зачисление (за докторантите)

⇒ Мотивационно писмо (Забележка! Мотивациите Ви ще бъдат публикувани на сайта на СС)

⇒ Снимка (Ще бъде качена в сайта)

Как, къде и кога можете да кандидатствате?

По два начина:

⇒ електронно (като попълните, подпишете и сканирате всички необходими документи) през пощата izbori.studentskisavet@gmail.com от 10.10 до 31.10.2017 г. (до 22:00).

⇒ на място в офиса на СС (кабинет 24А в Южното крило на Ректората) от 10.10 до 31.10.2017 г. или в пощенската кутия във фоайето пред кабинет 24А.

При желание от страна на кандидата или на голям брой студенти от съответния факултет, от който се кандидатира той, СС ще съдейства за осъществяването нa дебaти между кaндидaтите.

Запознайте се с Правилата за изборите; правилника на Студентски съвет; правилника на Университета и Закона за висшето образование! Тази информация ще е полезна за вас и бъдещата ни съвместна работа.

*мандатът на членовете на Студентски съвет е две години, като всеки студент/докторант има право на два мандата по времето на своето обучение.

Кой има право да гласува?

Всеки студент (бакалавар или магистър) има право да гласува срещу лична карта или (валидна) студентска книжка.

Как?

Необходимо е да се легитимирате чрез лична си карта или студентска книжка със заверен семестър за 2017/2018 г.

Кога?

Изборите ще се проведат на 09.11.2017г.

Къде?

Урните ще бъдат разположени във всеки факултет, а за тези в Ректората ще бъдат във фоайето до пощенската станция.

 

Забранява се агитацията по време на изборния ден!

При въпроси и/или проблеми, пишете ни на izbori.studentskisavet@gmail.com или на Fb страницата ни.

Успех!

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt