In Новини

Уважаеми колеги,

Изборите за представители в Общото събрание на Студентски съвет към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведат на 09.11.2017г. от 10:00 до 18:00 часа. Урните ще бъдат разположени във фоайето до пощенската станция в Ректората за факултетите, чиито деканати се помещават в него, както и в сградите на ФЖМК, ФМИ, ФХФ, МФ, ФНПП, ФФ, СтФ, БФ и БогФ.

Важно!!!

За да можете да упражните правото си на глас ще са Ви необходими лична карта и/или заверена студентска книжка.

Ако не откриете името си в списъците можете да упражните правото си на глас след представяне на заверена студентска книжка.

За улеснение на студентите от Философски факултет и Факултет по класически и нови филологии ще бъдат разкрити секции както в сградите на факултетите, така и в Ректората.

Напомняме, че в деня на изборите агитацията е абсолютно забранена!!!

С всички правила относно провеждането на изборите може да се запознаете тук.

Можете да се запознаете с кандидатурите на студентите, заявили желание да бъдат част от Студентски съвет, както и мотивацията за тяхното участие. Студентски съвет към Софийски университет Ви призовава да бъдете избиращ като направите информиран и мотивиран избор.

 

Кандидатури:

Богословски факултет

 1. Росица Дреникова, Теология, 3 курс – мотивационно писмо

Биологически факултет

 1. Богдан Мусков,Биология, 1 курс – мотивационно писмо
 2. Любомира Иванова, Молекулярна биология, 2 курс – мотивационно писмо
 3. Симона Първанова, Индустриални Биотехнологии, 1 курс – мотивационно писмо
 4. Теодора Алексиева, Молекулярна биология, 1 курс – мотивационно писмо
 5. Филипа Попова, Молекулярна биология, 1 курс – мотивационно писмо

Геолого-географски факултет

 1. Стамен Петров, География, 2 курс – мотивационно писмо
 2. Цветелина Младенова, Регионално развитие и политика, 2 курс – мотивационно писмо

Исторически факулет

 1. Александрина Георгиева, Археология, 4 курс – мотивационно писмо
 2. Илиян Дзанков, История (задочно), 2 курс – мотивационно писмо
 3. Кристиан Аврамов, Архивистика, 3 курс – мотивационно писмо
 4. Никол Маринова, Минало и съвремие на югоизточна Европа, 4 курс – мотивационно писмо

Медицински факултет

 1. Георг Диков, Медицина, 4 курс – мотивационно писмо
 2. Димитър Мицев, Медицина, 3 курс – мотивационно писмо
 3. Златка Георгиева, Медицинска рехабилитация, 4 курс – мотивационно писмо
 4. Иван Пашов, Медицина, 3 курс – мотивационно писмо
 5. Фатме Маджарова, Медицина, 6 курс – мотивационно писмо

Стопански факултет

 1. Айше Исмаил, Стопанско управление с френски, 3 курс – мотивационно писмо
 2. Ивета Божкова, Стопанско управление с немски, 1 курс – мотивационно писмо
 3. Юстин Раку, Бизнес-администрация – Стратегическо управление, 1 курс – мотивационно писмо

Факултет по журналистика и масова комуникация

 1. Виолета Цолова, Журналистика, 1 курс – мотивационно писмо
 2. Джулия Кирилова,  Журналистика, 2 курс – мотивационно писмо
 3. Евгения Кондева, Връзки с обществеността, 1 курс – мотивационно писмо
 4. Мина Кутева, Връзки с обществеността, 2 курс – мотивационно писмо
 5. Митьо Митев, Журналистика, 3 курс – мотивационно писмо
 6. Полина Бухова, Журналистика, 1 курс – мотивационно писмо

Физически факултет

 1. Александра Методиева, Оптометрия, 3 курс – мотивационно писмо
 2. Елена Вакареева, Комуникации и физична електроника, 3 курс – мотивационно писмо
 3. Лилия Димитрова, Оптометрия, 1 курс – мотивационно писмо

Факултет по класически и нови филологии

 1. Дария Михайлова, Класическа филология, 1 курс – мотивационно писмо
 2. Катерина Костова, Английска филология, 4 курс – мотивационно писмо
 3. Ким Думанон, Японистика, 1 курс – мотивационно писмо
 4. Мира Николова, Английска филология, 4 курс – мотивационно писмо
 5. Цветана Кръстева, Френска филология, 4 курс – мотивационно писмо

Факултет по математика и информатика

 1. Абил Дерменджиев, Информационни системи, 1 курс – мотивационно писмо
 2. Александра Господинова, Софтуерно инженерство, 3 курс – мотивационно писмо
 3. Александър Зарев, Разпределени системи и мобилни технологии, 1 курс – мотивационно писмо
 4. Божидара Вутева, Приложна математика, 4 курс – мотивационно писмо
 5. Георги Георгиев, Математика и информатика, 4 курс – мотивационно писмо
 6. Георги Стаменов, Статистика, 3 курс – мотивационно писмо
 7. Димитър Гочев, Информационни системи, 1 курс – мотивационно писмо
 8. Димитър Димитров, Софтуерно инженерство, 3 курс – мотивационно писмо
 9. Ивелина Борисова, Компютърни науки, 1 курс – мотивационно писмо
 10. Михаил Лучков, Компютърни науки, 1 курс – мотивационно писмо
 11. Николай Котузов, Информационни системи, 2 курс – мотивационно писмо
 12. Петко Петков, Информационни системи, 2 курс – мотивационно писмо

Факултет по начална и предучилищна педагогика

 1. Атанас Радев, Логопедия, 3 курс – мотивационно писмо
 2. Виктор Асенов, Социална педагогика, 4 курс – мотивационно писмо
 3. Илиян Виденов, Начална училищна педагогика с чужд език, 2 курс – мотивационно писмо
 4. Йорданка Димитрова, Специална педагогика, 4 курс – мотивационно писмо
 5. Карина Стоянова, Медийна педагогика и художествена комуникация, 1 курс – мотивационно писмо
 6. Ралица Пехливанова, Начална училищна педагогика с чужд език, 2 курс – мотивационно писмо
 7. Румяна Богданова, Социална педагогика, 1 курс – мотивационно писмо
 8. Яна Козарева, Логопедия, 3 курс – мотивационно писмо

Факултет по педагогика

 1. Велислав петков, Неформално образование, 2 курс – мотивационно писмо
 2. Гергана Якимова, Неформално образование, 2 курс – мотивационно писмо
 3. Женя Крумова, Неформално образование, 1 курс – мотивационно писмо

Факултет по славянски филологии

 1. Гергана Петрова, Българска филология, 1 курс – мотивационно писмо
 2. Цветелина Добрева, Българска филология, 1 курс – мотивационно писмо

Философски факултет

 1. Бистра Стоименова, Културология, 3 курс – мотивационно писмо
 2. Вероника Бойчева, Политология, 1 курс – мотивационно писмо
 3. Весела Георгиева, Библиотечно-информационни науки, 4 курс – мотивационно писмо
 4. Виктория Шидерска, Политология, 1 курс – мотивационно писмо
 5. Владислав Лалов, Публичен мениджмънт и политики, 1 курс – мотивационно писмо
 6. Георги Гърков, Психология, 2 курс – мотивационно писмо
 7. Георги Стоянов, Социология, 2 курс – мотивационно писмо
 8. Димитър Мерджанов, Политология, 2 курс – мотивационно писмо
 9. Елена Стаменова, Политология, 1 курс – мотивационно писмо
 10. Калина Бонева, Психология, 2 курс – мотивационно писмо
 11. Пламена Илиева, Публична администрация, 3 курс – мотивационно писмо

Факултет по химия и фармация

 1. Джоана Янчева, Фармация, 2 курс – мотивационно писмо
 2. Патриша Иномван, Фармация, 2 курс – мотивационно писмо
 3. Симеон Георгиев, Фармация, 5 курс – мотивационно писмо

Юридически факултет

 1. Александър Петков, Право, 5 курс – мотивационно писмо
 2. Ангел Чакъров, Право, 3 курс – мотивационно писмо
 3. Андрей Георгиев, Право, 3 курс – мотивационно писмо
 4. Борис Митов, Право, 2 курс – мотивационно писмо
 5. Виктория Любомирова, Право, 1 курс – мотивационно писмо
 6. Георги Гълъбов, Право, 2 курс – мотивационно писмо
 7. Георги Гълъбов, Право, 5 курс – мотивационно писмо
 8. Георги Евтимов, Право, 4 курс – мотивационно писмо
 9. Дамян Стефанов, Международни отношения, 2 курс – мотивационно писмо
 10. Даяна Килова, Право, 3 курс – мотивационно писмо
 11. Дора Сивкова, Право, 3 курс – мотивационно писмо
 12. Евгени Филипов, Право, 1 курс – мотивационно писмо
 13. Емануил Колев, Право, 5 курс – мотивационно писмо
 14. Иван Иванов, Право, 4 курс – мотивационно писмо
 15. Йордан Йорданов, Право, 1 курс – мотивационно писмо
 16. Лидия Даскалова, Право, 4 курс – мотивационно писмо
 17. Марин Маринов, Право, 3 курс – мотивационно писмо
 18. Мирослав Цеков, Право, 2 курс – мотивационно писмо
 19. Петя Асенова, Право, 3 курс – мотивационно писмо
 20. Симеон Иванов, Право, 1 курс – мотивационно писмо
 21. Яни Янков, Право, 3 курс – мотивационно писмо

Докторанти

 1. Богомил Калинов, ФЖМК, докторант – мотивационно писмо
 2. Габриела Павлова, ФЖМК, докторант – мотивационно писмо
 3. Десислава Дачева,ФНПП, докторант – мотивационно писмо
 4. Емил Марков, ФФ, докторант – мотивационно писмо
 5. Ирина Тодорова, ФЖМК, докторант – мотивационно писмо
 6. Калин Калинов, ФЖМК, докторант – мотивационно писмо
 7. Мария Антонова, ФСлФ, докторант – мотивационно писмо
 8. Петко Петков, ГГФ, докторант – мотивационно писмо
 9. Симона Петева, БФ, докторант – мотивационно писмо

 

ГлаСУвайте!

 

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt