In Новини

Уважаеми колеги,
Общото събрание на Студентски съвет обявява частични избори за попълване на свободните квоти за членове на университетската структура. Призоваваме всеки от Вас, който има желание и идеи как да работи в полза на академичната общност в Софийски университет „Св. Климент Охридски”,  да се кандидатира за член на Студентски съвет.
Кой има право да се кандидатира?
⇒ всеки студент на Софийски университет „Св. Климент Охридски” в редовна или задочна форма на обучение, или докторант с непрекъснати права към момента.
Необходими документи:

⇒ мотивационно писмо;
⇒ уверение от Отдел „Студенти” на съответния факултет за записан зимен семестър на академичната 2016/2017 г. или копие на студентската книжка, заверена за зимен семестър на академичната 2016/2017 г. (за студенти), или копие от Заповед за зачисляване (за докторантите).

Как можете да кандидатствате и в какви срокове?

⇒ Документи може да подадете онлайн на адрес izbori.uni.sofia@gmail.com или на място в офиса на Студентски съвет (Ректорат, Южно крило, стая 24А) от 11.10.2016 г. до 04.11.2016 г. от 9:00 до 12:00 ч. всеки делничен ден.

Изборите ще се проведат на 10.11.2016 г. от 10:00 до 18:00 ч. Изборите за студентски представители на всеки Факултет са демократични. Гласуване е тайно и се извършва с бюлетини, които се попълват лично от всеки студент и се подават в урни, разположени във всеки от факултетите. За да гласувате е необходимо да се легитимирате чрез студентска лична карта или студентска книжка, заверени за зимен семестър на академичната 2016/2017 г.
Свободните квоти за студентски представители по факултети:
1. ЮФ – 1
2. ФКНФ – 3
3. ФСЛФ – 1
4. ГГФ – 1
5. ИФ – 1
6. БФ – 4
7. БогФ – 1
8. МФ – 1
9. СтФ – 2
10. ФП – 1
11. ФЖМК – 2
12. ФХФ – 1
13. ФМИ – 4
14. ФФ – 4
15. ФНПП – 3
16. Докторанти – 2
Всеки участник в изборите, независимо дали е кандидат за свободна квота, или избирател, следва да се запознае подробно с Регламента за провеждане на избори, Правилника за устройството и дейността на Студентски съвет, Правилника за устройството и дейността на Софийски университет „Св. Климент Охридски” и със Закона за Висше образование в България.
Желаем успех на всички!

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt