In Новини

Имаш идеи как да подобриш средата в блока, в който живееш? 🏙 Достатъчно си мотивиран, за да го постигнеш, работейки в екип? 🤔

Кандидатирай се за член на Домовия съвет за мандат 2019/2020 в своя вход до 23:59 на 23 ноември 2019!

Кандидатури ще се приемат на следния имейл адрес 📧 : elections2019.housecouncil@gmail.com

📌 Кандидатите следва да представят:
1) за СТУДЕНТИ – уверение за доказване на студентски права, копие от студентска книжка (първа страница + страницата с подпис и печат за заверен текущ семестър)
или извлечение от профила на студента в СУСИ, от което е виден статусът на кандидата;
за ДОКТОРАНТИ – копие от заповед за зачисление;
2) попълнено заявление за участие в изборите;
3) попълнена декларация, удостоверяваща съгласие за обработване на личните данни на кандидата във връзка с провеждане на избори за Домови съвети мандат 2019/2020;
4) кратко мотивационно писмо;
5) снимка (паспортен формат).

🗳 Изборите по входове ще се проведат между 25.11.2019 г. и 29.11.2019 г. както следва:

25.11.2019 (понеделник) – избори за нов домови съвет
17:00 часа – блок 52, вход “А” (фоайе);
18:00 часа – блок 42, вход “Б”(фоайе)
18:00 часа – блок 52, вход “Б” (фоайе)
19:00 часа – блок 52, вход “В” (фоайе)

26.11.2019 (вторник) – избори за нов домови съвет
18:00 часа – блок 51, (фоайе)
18:00 часа – блок 50, вход “А” (фоайе)
19:00 часа – блок 50, вход “Б” (фоайе)

27.11.2019 (сряда) – избори за нов домови съвет
17:00 часа – блок 8, (фоайе)
18:00 часа – блок 17 (фоайе)
18:00 часа – блок 55, вход “Б” (фоайе)

28.11.2019 (четвъртък) – избори за нов домови съвет
18:00 часа – блок 41, вход “А” (фоайе)
18:00 часа – блок 57, вход “А” (фоайе)
19:00 часа – блок 41, вход “Б” (фоайе)
19:00 часа – блок 57, вход “В” (фоайе)

29.11.2019 (петък) – избори за нов домови съвет
17:00 часа – блок 18, (фоайе)

Leave a Comment

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt