In Новини

Избори за домови съвети в останалите блокове
на СУ „Св. Климент Охридски“,
в които все още не са проведени

 

Уважаеми колеги,
       В седмицата между 07.03.2011г. и 11.03.2011г. ще се проведат избори за домови съвети в блоковета на СУ „Св. Климент Охридси“, в които нямаше достатъчно кандидати и беше пуснат нов срок за подаване на документи. Прилажаме Ви официалния документ с графика за провеждане на изборите по вечери и стъпките, които трябват да бъдат изпълнени, за да участвате. Задължително е присъствието на всеки един кандидат за домовия съвет на самото Общо събрание на блока, когато ще се проведе избора.
Официален документ с кандидатите и графика
Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt