In Новини

Избори за Студентски домови съвети в общежитията

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Да са студенти или докторанти в СУ “Св. Климент Охридски”, настанени на общежитие;
2. Да познават нормативната уредба, свързана с функционирането на общежитията и домовите съвети:

Наредба за ползване на студентските общежития и столове;
Правилник за ползване на студентски общежития на СУ;
Горните два документа можете да намерите – ТУК

Кандидатите да попълнят и изпратят на e-mail: dom.savet@students.uni-sofia.bg

Заявление за кандидатстване


*След изпращане на заявлението следва да получите отговор за потвърждение.

Документи ще се приемат от 20.12.2010 – 16.01.2011г.

Съвместна кампания на Студентски съвет на СУ и ПСБО.
Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt