In Новини

„Знаете ли какво може да направи за Вас социална Европа?”

От 1-ви до 3-ти юни 2010 г. ще се проведе  годишно информационно събитие на Европейската Комисия под заглавието:
„Знаете ли какво може да направи за Вас социална Европа?”
Това събитие е част от кампания, провеждана от Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и равни възможности” на Европейската комисия. Инициативата се провежда ежегодно в различни градове в държавите-членки на Европейския съюз и има за цел да повиши обществената информираност по широк кръг от теми в социалната сфера. В България кампанията се осъществява от Министерство на труда и социалната политика в партньорство с Представителството на Европейската комисия, Министерство на образованието, младежта и науката и Столична община. Събитие на Европейската комисия от такъв мащаб се прави за първи път в България.
В продължение на три дни, гражданите и гостите на столицата ще имат възможност да посетят специално построената за целта шатра и да научат повече за възможностите, които членството на България в Европейския съюз предоставя за осигуряване на повече и по-добри работни места, подкрепа за бизнеса, достъп до качествено образование и социално включване. В рамките на събитието са организирани игри и състезания за деца и младежи, концерти на ученици и публични дискусии. Шатрата ще е разположена в парка срещу Софийския университет – между метростанцията при СУ и Орлов мост.
На 3-ти юни от 11.30 до 12.00 ще бъде представен като добра практика проектът „Студентски стипендии и награди“, който се изпълнява от МОМН по ОП РЧР. В рамките на цялата продължителност на събитието от 1 до 3 юни ще има специално подреден щанд, на който ще се предоставя информация по проекта. Заповядайте през целия ден!

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt