Вътрешни комисии на Студентски съвет

Съгласно чл. 74 от ПУДСССУ – Постоянните комисии на СС са шест ‑ Комисия по образователни дейности, Комисия по финансови и административни въпроси, Комисия по социално-битови въпроси на учащите, Комисия по връзки с обществеността, Комисия по международна дейност, Комисия по културна дейност и Комисия по спортна дейност.

За своите нужди, СС може да формира временни комисии, които прекратяват съществуването си след изтичане на определения срок, извършване на определената задача или по решение на състава им. Временните комисии се прекратяват след отчет пред УС.

Връзка с комисиите

Чрез представените e-mail адреси може да се свържете със съответната комисия

Комисия по образователни дейности

Комисия по финансови и административни въпроси на учащите

Комисия по социално-битови въпроси на учащите

Комисия по връзки с обществеността

Комисия по международна дейност

Комисия по културна дейност

Комисия по спортна дейност

Комисия по здравни въпроси

  • Временна комисия
  • here
Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt