Състав на Управителния съвет

Членове на Управителен съвет към 20.02.2020 г. са:

 • Председател: Антонио Стоичков, Философия
 • Биологически факултет: Александра Атанасова, Биохимия
 • Геолого-географски факултет: Елица Стоянова, География
 • Исторически факултет: Йордан Йорданов, История
 • Медицински факултет: Исмаил Кунгьов, Медицина
 • Стопански факултет: Теодор Сяров, Управленски информационни системи на английски език
 • Факултет по журналистика и масова комуникация: Симеон Симеонов, Журналистика
 • Факултет по класически и нови филологии: Ким Алберт Думанон, Японски език и култура
 • Факултет по математика и информатика: Андон Денков, Информационни системи
 • Факултет по науки за образованието и изкуствата: Ивелина Янчева, Предучилищна и начална училищна педагогика
 • Факултет по педагогика: Ивелина Темелкова, Педагогика
 • Факултет по славянски филологии: Даниел Манолов, Българска филология
 • Факултет по химия и фармация: Екатерина Балджиева, Фармация
 • Физически факултет: Христо Тончев, Физика
 • Философски факултет: Жаклин Стефанова, Библиотечно-информационни науки
 • Юридически факултет: Николета Иванова, Право
 • Докторанти: Теодора Йовчева, ФФ
Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt