Състав на Управителния съвет

Членове на Управителен съвет към 20.02.2020 г. са:

 • Председател: Даяна Килова, Право

 • Биологически факултет: Микаела Станчева, Молекулярна биология

 • Геолого-географски факултет: Адриана Радева, Регионално развитие и политика

 • Исторически факултет: Йордан Йорданов, История

 • Медицински факултет: Исмаил Кунгьов, Медицина

 • Стопански факултет: Никол Александрова, Икономика и финанси с английски език

 • Факултет по журналистика и масова комуникация: Симеон Симеонов, Журналистика

 • Факултет по класически и нови филологии: Михаела Донева, Японистика

 • Факултет по математика и информатика: Велко Бонев, Информационни системи

 • Факултет по науки за образованието и изкуствата: Никол Недялкова, Предучилищна и начална училищна педагогика

 • Факултет по педагогика: Женя Крумова, Неформално образование

 • Факултет по славянски филологии: Веселина Николова, Славянски филологии

 • Факултет по химия и фармация: Ивета Стамболийска, Фармация

 • Физически факултет: Камен Велев, Инженерна физика

 • Философски факултет:

 • Юридически факултет: Никола Иванов, Право

 • Докторанти: Теодора Йовчева, ФФ

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Не се чете? Сменете текста. captcha txt