Състав на Общото събрание

След последното актуализиране на списъчния състав по време на проведеното заседание на Общото събрание от 15.10.2018г., съставът му е следния:

 • Биологически факултет:

 

 1. Теодора Алексиева, Молекулярна биология

 

 • Геолого-географски факултет:

 

 1. Цветелина Младенова, Регионално развитие и политика
 2. Стамен Петров, География
 3. Адриана Радева, Регионално развитие и политика

 

 • Медицински факултет:

 

 1. Димитър Мицев
 2. Иван Пашов

 

 • Стопански факултет:

 

 1. Юстин Раку, Бизнес-администрация – Стратегическо управление

 

 • Исторически факултет:

 

 1. Никол Маринова, Минало и съвремие на югоизточна Европа – в оставка от 19.10.2018г.

 

 • Факултет по журналистика и масова комуникация:

 

 1. Митьо Митев, Журналистика
 2. Джулия Кирилова, Журналистика
 3. Мина Кутева, Връзки с обществеността

 

 • Факултет по класически и нови филологии:

 

 1. Дария Михайлова, Класическа филология

 

 • Факултет по математика и информатика:

 

 1. Александра Господинова, Софтуерно инженерство
 2. Георги Георгиев, Математика и информатика
 3. Георги Стаменов, Статистика
 4. Петко Петков, Информационни системи
 5. Александър Зарев, Разпределени системи и мобилни технологии
 6. Димитър Димитров, Софтуерно инженерство

 

 • Факултет по начална и предучилищна педагогика:

 

 1. Румяна Богданова, Социална педагогика
 2. Ралица Пехливанова, Начална училищна педагогика с чужд език
 3. Яна Козарева, Логопедия

 

 • Факултет по педагогика:

 

 1. Женя Крумова, Неформално образование

 

 • Факултет по славянски филологии:

 

 1. Цветелина Добрева, Българска филология
 2. Гергана Петрова, Българска филология – в оставка от 21.10.2018г.

 

 • Факултет по химия и фармация:

 

 1. Симеон Георгиев, Фармация – до 28.11.2018г.
 2. Джоана Янчева, Фармация

 

 • Философски факултет:

 

 1. Калина Асенова (Бонева), Психология
 2. Пламена Илиева, Публична администрация
 3. Весела Георгиева, Мениджмънт и социализация на културното наследство
 4. Димитър Мерджанов, Политология
 5. Виктория Шидерска, Политология

 

 

 • Юридически факултет:

 

 1. Александър Петков, Право – до 23.11.2018г.
 2. Георги Гълъбов, Право – до 23.11.2018г.
 3. Лидия Даскалова, Право
 4. Даяна Килова, Право
 5. Виктория Любомирова, Право

 

 • Физически факултет:

 

 1. Елена Вакареева, Комуникации и физична електроника

 

 • Докторанти:

 

 1. Мария Антонова-Вапцарова, ФСлФ
 2. Емил Марков, ФФ
 3. Симона Петева, БФ
 4. Ирина Тодорова, ФЖМК
 5. Богомил Калинов, ФЖМК
 6. Габриела Павлова, ФЖМК
 7. Кристиян Луканов, ГГФ
Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Не се чете? Сменете текста. captcha txt