Състав на Общото събрание

След последното актуализиране на списъчния състав по време на проведено заседание на Общото събрание на 14.01.2021 г., съставът му е следният:

 • Биологически факултет:
 1. Александра Атанасова, Биохимия
 2. Микаела Станчева, Генетика и геномика
 3. Росен Иванов, Молекулярна биология
 • Геолого-географски факултет:
 1. Елица Стоянова, География
 • Исторически факултет:
 1. Георги Григоров, История и геополитика на Балканите
 2. Йордан Йорданов, История
 • Медицински факултет:
 1. Георги Хаджиев, Медицина
 2. Исмаил Кунгьов, Медицина
 • Стопански факултет:
 1. Никол Александрова, Икономика и финанси с английски език
 2. Теодор Сяров, Управленски информационни системи на АЕ
 • Факултет по журналистика и масова комуникация:
 1. Галатея Хаджиева, Журналистика
 2. Диляна Стоянова, Журналистика
 3. Симеон Симеонов, Журналистика
 • Факултет по класически и нови филологии:
 1. Вишница Тричкович, Иранистика
 2. Каролина Манукян, Южна, Източна и Югоизточна Азия
 3. Ким Думанон, Японски език и култура
 4. Момчил Луков, Английска филология
 • Факултет по математика и информатика:
 1. Андон Денков, Информационни системи
 2. Велко Бонев, Информационни системи
 3. Даниел Туечки, Компютърни системи
 4. Йоанна Кръстева, Софтуерно инженерство
 5. Павел Денков, Информационни системи
 6. Христо Стефанов, Приложна математика
 • Факултет по науки за образованието и изкуствата:
 1. Диана Кирова, Графичен дизайн
 2. Жаклин Руменова, Предучилищна и начална училищна педагогика
 3. Ивелина Янчева, Предучилищна и начална училищна педагогика
 4. Йоана Ангелова, Изобразително изкуство
 5. Никол Недялкова, Предучилищна и начална училищна педагогика
 6. Стоян Кацарски, Физическо възпитание и спорт
 • Факултет по педагогика:
 1. Женя Крумова, Неформално образование
 2. Ивелина Темелкова, Педагогика
 • Факултет по славянски филологии:
 1. Даниел Манолов, Българска филология
 2. Тина Иванова, Българска филология
 3. Цветелина Добрева, Българска филология
 • Факултет по химия и фармация:
 1. Екатерина Балджиева, Фармация
 • Физически факултет:
 1. Христо Тончев, Физика
 • Философски факултет:
 1. Антонио Стоичков, Философия
 2. Атанас Радев, Политология
 3. Жаклин Стефанова, Библиотечно-информационни науки
 4. Калина Петрова, Публична администрация
 5. Любомир Луков, Публична администрация
 6. Полина Велева, Философия
 7. Сава Диков, Публична администрация
 • Юридически факултет:
 1. Виктория Любомирова, Право
 2. Десислава Петкова, Международни отношения
 3. Джордани Димитров, Международни отношения
 4. Мария Такова, Право
 5. Николета Иванова, Право
 6. Рени Петрова, Право
 7. Симеон Божинов, Право
 • Докторанти:
 1. Антон Начев, ФФ
 2. Димитър Стоянов, ФФ
 3. Любомира Цветкова, ФФ
 4. Радина Стоянова, ФФ
 5. Райчин Райчинов, ИФ
 6. Светослав Цеков, БогФ
 7. Теодора Йовчева, ФФ
 8. Тошко Тодоров, БФ
Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt