Състав на Общото събрание

След последното актуализиране на списъчния състав по време на проведено заседание на Общото събрание на 18.02.2020 г., съставът му е следният:

 • Биологически факултет:
 1. Александра Атанасова, Молекулярна биология
 2. Микаела Станчева, Молекулярна биология
 3. Росен Иванов, Молекулярна биология
 • Геолого-географски факултет:
 1. Адриана Радева, Регионално развитие и политика
 2. Цветелина Младенова, Регионално развитие и политика
 • Исторически факултет:
 1. Георги Григоров, История и геополитика на Балканите
 2. Йордан Йорданов, История
 • Медицински факултет:
 1. Георги Хаджиев, Медицина
 2. Исмаил Кунгьов, Медицина
 • Стопански факултет:
 1. Габриела Велизарова, Стопанско управление с английски език
 2. Никол Александрова, Икономика и финанси с английски език
 • Факултет по журналистика и масова комуникация:
 1. Галатея Хаджиева, Журналистика
 2. Николай Беремлийски, Журналистика
 3. Симеон Симеонов, Журналистика
 • Факултет по класически и нови филологии:
 1. Ким Думанон, Японистика
 2. Михаела Донева, Японистика
 3. Николета Кръстева, Китаистика
 4. Стелияна Петкова, Английска филология
 • Факултет по математика и информатика:
 1. Андон Денков, Информационни системи
 2. Велко Бонев, Информационни системи
 3. Даниел Туечки, Компютърни системи
 4. Елиана Щерева, Софтуерно инженерство
 5. Павел Денков, Информационни системи
 6. Христо Стефанов, Приложна математика
 • Факултет по науки за образованието и изкуствата:
 1. Диана Кирова, Графичен дизайн
 2. Жаклин Руменова, Предучилищна и начална училищна педагогика
 3. Никол Недялкова, Предучилищна и начална училищна педагогика
 4. Румяна Богданова, Социална педагогика
 5. Яна Петкова, Логопедия
 • Факултет по педагогика:
 1. Женя Крумова, Неформално образование
 2. Ивелина Темелкова, Педагогика
 • Факултет по славянски филологии:
 1. Веселина Николова, Славянски филологии
 2. Тина Иванова, Българска филология
 3. Цветелина Добрева, Българска филология
 • Факултет по химия и фармация:
 1. Ивета Стамболийска, Фармация
 • Физически факултет:
 1. Камен Велев, Инженерна физика
 • Философски факултет:
 1. Антонио Стоичков, Философия
 2. Атанас Радев, Политология
 3. Десислава Кожухарова, Психология на здравето
 4. Жаклин Стефанова, Библиотечно-информационни науки
 5. Калина Петрова, Публична администрация
 6. Кристиан Стефанов, Политическа социология
 7. Сава Диков, Публична администрация
 • Юридически факултет:
 1. Виктория Любомирова, Право
 2. Даяна Килова, Право
 3. Десислава Петкова, Международни отношения
 4. Джордани Димитров, Международни отношения
 5. Никола Иванов, Право
 6. Николета Иванова, Право
 7. Рени Петрова, Право
 • Докторанти:
 1. Десислава Сотирова, ФЖМК
 2. Димитър Стоянов, ФФ
 3. Емил Марков, ФФ
 4. Любомира Цветкова, ФФ
 5. Радина Стоянова, ФФ
 6. Симона Стоянова, БФ
 7. Теодора Йовчева, ФФ
 8. Тошко Тодоров, БФ
Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Не се чете? Сменете текста. captcha txt